• Vốn cho nhà ở xã hội: Chính sách phải đi liền với ngân sách

    (Xây dựng) - Mặc dù lãnh đạo Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam khẳng định năm 2018 vừa qua, chưa có hồ sơ nào đủ điều kiện mà không được vay vốn mua NƠXH, nhưng các chuyên gia cho rằng, nguồn vốn cho chương trình này vẫn còn quá ít, chưa thấm tháp vào đâu so với nhu cầu thực tế hiện nay.

|< < 11121 11122 11123 11124 11125 > >|