• Hàng loạt sai phạm đất đai trong quá trình cổ phần hóa ở Bình Định

    Vừa qua, Kiểm toán nhà nước (KTNN) khu vực III đã ký Báo cáo kiểm toán việc quản lý, sử dụng đất trong và sau quá trình cổ phần hóa (CPH) doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2017 tại tỉnh Bình Định. Báo cáo chỉ ra nhiều vấn đề tồn tại trong lĩnh vực đất đai thuộc giai đoạn này.

|< < 11991 11992 11993 11994 11995 > >|