• JICA thông tin về các dự án ODA chậm tiến độ ở Việt Nam

    Trưởng Đại diện Văn phòng Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) đã đưa ra ý kiến trước việc một số dự án vốn vay ODA của Nhật Bản ở Việt Nam vẫn chưa thể thực hiện. Vấn đề chậm thanh toán trong các dự án đang triển khai khác không chỉ là khó khăn đối với JICA và ODA Nhật Bản, mà là vấn đề chung của tất cả các tổ chức quốc tế và các nhà tài trợ song phương khác.

|< < 11991 11992 11993 11994 11995 > >|