• Tập đoàn Xây dựng Delta áp dụng rộng rãi công nghệ Gang form

    (Xây dựng) - Những năm gần đây, với sự tăng trưởng của nền kinh tế và xu hướng hội nhập toàn cầu, Việt Nam đã và đang đạt được rất nhiều thành tựu trong việc áp dụng khoa học, công nghệ tiên tiến của thế giới cho mọi lĩnh vực của đời sống xã hội nói chung cũng như ngành Xây dựng nói riêng.

|< < 11991 11992 11993 11994 11995 > >|