• P2P Lending: Gỡ nút thắt về vốn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

    (Xây dựng) - Một khảo sát của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho thấy, có đến 70% doanh nghiệp nhỏ và vừa chưa tiếp cận được nguồn vốn tín dụng. Trong đó, gần 1/3 không thể tiếp cận với nguồn vốn của ngân hàng và 1/3 doanh nghiệp khó tiếp cận nguồn vốn này.

|< < 12111 12112 12113 12114 12115 > >|