• Vĩnh Phúc: Giải ngân vốn đầu tư công mới đạt trên 20%

    (Xây dựng) – 6 tháng đầu năm 2019, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đạt được nhiều kết quả, tổng sản phẩm ước tăng 8,52%, mức cao nhất từ năm 2015 trở lại đây. Tuy nhiên, tình hình giải ngân vốn đầu tư công ở Vĩnh Phúc vẫn chậm. Đết tháng 5/2019, toàn tỉnh mới giải ngân được khoảng 20,6% kế hoạch và ước tính đến 31/6/2019, giải ngân được khoảng 31,2% kế hoạch.

|< < 12376 12377 12378 12379 12380 > >|