11:11 | 15/11/2017

Áp dụng Thông tư số 06/2008/TT-BXD vào thanh quyết toán chi phí vận hành Nhà máy xử lý nước thải TP Vũng Tàu

(Xây dựng) – Mới đây, Bộ Xây dựng có Văn bản số 2541/BXD-KTXD gửi Cty TNHH Thoát nước và Phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Busadco) về việc cho ý kiến áp dụng Thông tư số 06/2008/TT-BXD trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt, thanh quyết toán chi phí vận hành Nhà máy xử lý nước thải TP Vũng Tàu năm 2016 do Busadco thực hiện theo đơn đặt hàng của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.


Ảnh minh họa.

Ngày 2/4/2015, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 02/2015/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định giá dịch vụ thoát nước. Tuy nhiên, khi Cty triển khai quyết toán chi phí thực tế tiêu hao về vận hành nước thải tại Nhà máy xử lý nước thải TP Vũng Tàu cho năm 2016 xác lập theo Thông tư số 02/2015/TT-BXD ngày 02/4/2015 thì không thể thực hiện được, vì vậy Cty đã có Văn bản số 1161/TN&PTĐT-KT ngày 15/9/2017 gửi Bộ Xây dựng về việc áp dụng Thông tư số 06/2008/TT-BXD ngày 20/3/2008 của Bộ Xây dựng, hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt, thanh quyết toán chi phí vận hành Nhà máy xử lý nước thải TP Vũng Tàu năm 2016 do Busadco thực hiện theo đơn đặt hàng của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 02/2015/TT-BXD ngày 02/4/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước thì UBND cấp tỉnh có trách nhiệm thực hiện quản lý Nhà nước về hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn do mình quản lý; phê duyệt giá dịch vụ thoát nước giữa đơn vị thoát nước và chủ sở hữu hệ thống thoát nước để xác định giá hợp đồng quản lý, vận hành… Khi việc định giá dịch vụ xử lý nước thải theo hướng dẫn tại Thông tư số 02/2015/TT-BXD gặp khó khăn, không thể thực hiện được thì UBND cấp tỉnh báo cáo về Bộ Xây dựng để được hướng dẫn.

Theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thì đối với các sản phẩm, dịch vụ công ích thực hiện theo phương thức đặt hàng thì căn cứ để thanh toán là hợp đồng đặt hàng đã được ký kết giữa cơ quan đặt hàng với nhà sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích… giá, đơn giá, mức trợ giá do các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quyết định.

Căn cứ các quy định nêu trên, đối với trường hợp nêu tại Văn bản số 1161/TN&PTĐT-KT, khi việc xác định toàn bộ các chi phí làm cơ sở để định giá dịch vụ xử lý nước thải gặp khó khăn hoặc không thể xác định được theo hướng dẫn tại Thông tư số 02/2015/TT-BXD thì UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có thể nghiên cứu vận dụng phương pháp lập dự toán chi phí theo hướng dẫn tại Thông tư số 06/2008/TT-BXD để lập, phê duyệt và quản lý chi phí dịch vụ xử lý nước thải.

Bộ Xây dựng cũng nhấn mạnh việc thanh, quyết toán chi phí xử lý nước thải tại Nhà máy xử lý nước thải TP Vũng Tàu năm 2016 được thực hiện theo nội dung của hợp đồng đã ký giữa các bên và các quy định của pháp luật có liên quan.

Linh Nguyễn

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: