19:42 | 25/03/2019

Bắc Giang: Thu hút 20 dự án đầu tư trong quý I/2019

(Xây dựng) - 3 tháng đầu năm, toàn tỉnh Bắc Giang đã thu hút đầu tư được 142,8 triệu USD, bằng 82,5% so với cùng kỳ. Trong đó, cấp mới 9 dự án trong nước, vốn đăng ký 148,5 tỷ đồng và 11 dự án FDI, vốn đăng ký 15,3 triệu USD; điều chỉnh cho 06 dự án FDI, vốn đăng ký tăng thêm 121 triệu USD.


Ảnh minh họa.

Tính riêng trong tháng 3, tỉnh Bắc Giang thu hút được 19 triệu USD vốn đầu tư quy đổi, trong đó cấp mới 3 dự án trong nước có vốn đăng ký 48 tỷ đồng, 3 dự án FDI vốn đăng ký 5,2 triệu USD, điều chỉnh tăng vốn 4 dự án FDI với vốn đăng ký tăng thêm 11,7 triệu USD.

Tính chung từ trước đến nay, toàn tỉnh có 1.520 dự án đầu tư, trong đó có 1.136 dự án đầu tư trong nước và 387 dự án đầu tư nước ngoài, tổng vốn đăng ký hơn 80 nghìn tỷ đồng và hơn 4.300 triệu USD.

Cũng trong 3 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh có 164 doanh nghiệp được thành lập mới, tăng 7% vốn đăng ký, đạt 1.785 tỷ đồng, tăng 24,6% so với cùng kỳ.

Thân Nam

Các bài đã đăng: