15:27 | 19/04/2018

Bộ Xây dựng cho ý kiến về mức lương cơ sở đầu vào áp dụng để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng tại tỉnh Phú Yên

(Xây dựng) – Mới đây, Bộ Xây dựng có Văn bản số 791/BXD-KTXD gửi UBND tỉnh Phú Yên về việc cho ý kiến đối với mức lương cơ sở đầu vào áp dụng để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Thị xã Sông Cầu, Phú Yên.

Trước đó, Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 622/UBND-ĐTXD ngày 02/2/2018 của UBND tỉnh Phú Yên đề nghị cho ý kiến đối với mức lương cơ sở đầu vào áp dụng để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh. Cụ thể: Vùng III (gồm TP Tuy Hòa, thị xã Sông Cầu và huyện Đông Hòa) với mức lương cơ sở đầu vào Lnc = 2.488.000 đồng/tháng; Vùng IV các huyện còn lại (gồm Tuy An, Phú Hòa, Tây Hòa, Đồng Xuân, Sơn Hòa, Sông Hinh) với mức lương cơ sở đầu vào Lnc= 2.388.000 đồng/tháng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định của Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng thì UBND cấp tỉnh phải có trách nhiệm công bố đơn giá nhân công xây dựng phù hợp với mặt bằng giá thị trường tại địa phương làm cơ sở lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn.

Đối với kết quả điều tra, khảo sát đơn giá nhân công tại Báo cáo số 34/BC-SXD ngày 19/01/2018 gửi kèm văn bản số 622/UBND-ĐTXD ngày 02/2/2018, đề nghị UBND tỉnh Phú Yên chỉ đạo Sở Xây dựng rà soát lại đơn giá nhân công của thợ chính và thợ phụ nêu trong Báo cáo, theo đó đơn giá nhân công có bao gồm các khoản bảo hiểm mà người sử dụng lao động phải nộp cho nhà nước (như: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp) hay không, trường hợp đơn giá nhân công xây dựng của thợ chính và thợ phụ nêu trong Báo cáo có bao gồm các khoản bảo hiểm nêu trên, đề nghị UBND tỉnh Phú Yên chỉ đạo Sở Xây dựng giảm trừ giá trị bảo hiểm phải nộp này trong kết quả khảo sát và trình UBND tỉnh Phú Yên công bố theo quy định. Lưu ý: mức lương để xác định đơn giá nhân công trình UBND tỉnh Phú Yên công bố không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

Thu Giang

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: