22:53 | 22/10/2018

Bộ Xây dựng góp ý báo cáo của Đại học Quốc gia Hà Nội

(Xây dựng) – Mới đây, Bộ Xây dựng đã có Văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư góp ý về nội dung báo cáo của Đại học Quốc gia Hà Nội.


Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hoà Lạc.(Ảnh: Cafef)

Trước đó, Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 6770/BKHĐT-KHGDTNMT ngày 26/9/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Bộ Xây dựng góp ý kiến đối với nội dung báo cáo của Đại học Quốc gia Hà Nội tại Văn bản số 2987/ĐHQGHN-KHTC ngày 13/9/2018. Bộ Xây dựng cơ bản đồng ý với các nội dung báo cáo của Đại học học Quốc gia Hà Nội.

Tuy nhiên, Bộ Xây dựng lưu ý về việc điều chỉnh quy hoạch: Căn cứ vào định hướng chiến lược phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050 và các ý kiến góp ý của Đại học Quốc gia Hà Nội, Bộ, Ban, Ngành Trung ương, được sự ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ngày 11/03/2011, tại Quyết định số 234/QĐ-BXD, Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/2000 Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc. Trên cơ sở đó, ngày 18/10/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1907/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Quy hoạch tổng thể xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc. Do vậy, Bộ Xây dựng đề nghị Đại học Quốc gia Hà Nội cân nhắc trong việc điều chỉnh quy hoạch dự án đảm bảo đạt được mục tiêu đầu tư xây dựng nhưng phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt.

Bên cạnh đó, về việc bố trí vốn thực hiện dự án, theo Bộ Xây dựng, hiện nay nguồn vốn ngân sách nhà nước còn khó khăn, vốn bố trí cho dự án còn hạn chế, đề nghị Đại học Quốc gia Hà Nội lựa chọn ưu tiên triển khai thực hiện trước một số hạng mục thiết yếu nhất, để đảm bảo mục tiêu của dự án cũng như hiệu quả việc sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước dự án.

Ánh Dương

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: