22:12 | 18/11/2018

Bộ Xây dựng góp ý đề xuất Dự án “Thoát nước và xử lý nước thải khu vực thị xã Bến Cát – tỉnh Bình Dương”

(Xây dựng) – Mới đây, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư góp ý đề xuất Dự án "Thoát nước và xử lý nước thải khu vực thị xã Bến Cát - tỉnh Bình Dương" sử dụng vốn ODA và viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Hà Lan.


Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Trước đó, Bộ Xây dựng nhận Văn bản số 7377/BKHĐT-KTĐN ngày 17/10/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị có ý kiến đối với đề xuất Dự án "Thoát nước và xử lý nước thải khu vực thị xã Bến Cát – tỉnh Bình Dương" sử dụng vốn ODA và viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Hà Lan.

Theo Bộ Xây dựng, thị xã Bến Cát hiện chưa có hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung, nước thải sinh hoạt chưa được xử lý, xả trực tiếp ra sông Thị Tính (nhánh của sông Sài Gòn) là nguồn cung cấp nước sạch cho TP Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương.

Ngoài ra, đề xuất dự án cần nghiên cứu phù hợp với Điều chỉnh Định hướng phát triển thoát nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định số 589/QĐ-TTg ngày 06/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ); Quy hoạch hệ thống thoát nước và xử lý nước thải khu vực dân cư, khu công nghiệp thuộc lưu vực sông Đồng Nai đến năm 2030 (Quyết định số 1942/QĐ-TTg ngày 29/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ); Quy hoạch chung xây dựng Đô thị Nam Bến Cát đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định 1885/QĐ-UBND ngày 13/7/2012 của UBND tỉnh Bình Dương) và phù hợp với Định hướng về phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bình Dương nói chung, thị xã Bến Cát nói riêng.

Hiện nay tại khu vực Nam Bình Dương bao gồm TP Thủ Dầu Một và 4 thị xã Bến Cát, Tân Uyên, Thuận An, Dĩ An. TP Thủ Dầu Một và các thị xã Dĩ An, Thuận An đã được đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải. Thị xã Bến Cát nằm trong khu vực kinh tế trong điểm phía Nam của tỉnh hiện nay chưa có hệ thống thoát nước thu gom và xử lý nước thải. Theo đề xuất dự án, thị xã Bến Cát là đô thị được lựa chọn để đầu tư Hệ thống thu gom và xử lý nước thải, sử dụng vốn vay ODA và viện trợ không hoàn lại của chỉnh phủ Hà Lan. Các hợp phần của dự án khi hoàn thành sẽ góp phần hoàn thiện và đồng bộ cơ sở hạ tầng đô thị trên địa bàn thị xã Bến Cát, đảm bảo tính kết nối, kế thừa và không trùng lặp đối với các dự án thu gom và xử lý nước thải tại các đô thị đã được triển khai.

Bộ Xây dựng cũng lưu ý, căn cứ pháp lý của đề xuất dự án cần bổ sung Nghị định số 132/2018/NĐ-CP ngày 01/10/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.

Bên cạnh đó, theo mục tiêu của dự án đảm bảo thu gom toàn bộ nước thải tại thị xã Bến Cát. Tuy nhiên, phạm vi của Dự án chỉ đề xuất thu gom và xử lý nước thải tại phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát. Vì vậy, hồ sơ đề xuất cần làm rõ phạm vi thu gom và xử lý nước thải của Dự án cho phù hợp với mục tiêu của dự án.

Việc lựa chọn công suất xử lý nước thải của nhà máy xử lý nước thải 15.000 m3/ngày cần được rà soát, tính toán đảm bảo phù hợp với phạm vi thu gom nước thải, lưu ý phân kỳ giai đoạn xây dựng mạng lưới và lộ trình đấu nối nước thải phù hợp và đảm bảo đáp ứng công suất thu gom nước thải sinh hoạt khu vực thị xã Bến Cát theo các giai đoạn.

Hiện nay, UBND thị xã Bến Cát đã có Tờ trình số 147/TTr-UBND ngày 09/10/2018 gửi UBND tỉnh Bình Dương về việc thống nhất vị trí xây dựng nhà máy xử lý nước thải thuộc Dự án Thoát nước và xử lý nước thải khu vực thị xã Bến Cát. Đề nghị UBND tỉnh Bình Dương có ý kiến đối với vị trí được đề xuất này, làm cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo quy định, phù hợp với quy hoạch chung xây dựng đã được duyệt.

Đối với nội dung liên quan đến cơ chế tài chính, cơ cấu nguồn vốn và tổng mức đầu tư, Bộ Xây dựng đề nghị lấy ý kiến của Bộ Tài chính.

Ánh Dương

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: