08:38 | 09/10/2018

Bộ Xây dựng góp ý dự thảo Quyết định về một số cơ chế, chính sách đặc thù đầu tư các dự án tại 4 tỉnh miền Trung

(Xây dựng) – Vừa qua, Bộ Xây dựng có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư góp ý dự thảo Quyết định về một số cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư các dự án tại 4 tỉnh miền Trung.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Trước đó, Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 6442/BKHĐT-KTNN ngày 14/9/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị góp ý dự thảo Quyết định về một số cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư các dự án tại 4 tỉnh miền Trung.

Theo đó, Bộ Xây dựng thống nhất về nguyên tắc với nội dung dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành một số cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư các dự án xây dựng, nâng cấp cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá tại địa phương sử dụng khoản tiền bồi thường của Cty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh.

Theo dự thảo Quyết định thì thời hạn thực hiện đầu tư các dự án đến hết ngày 31/12/2019. Tuy nhiên trình tự, thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng được thực hiện theo quá trình: Rà soát, lập danh mục các dự án; Kiểm tra sự phù hợp của mục tiêu, quy mô, tổng mức vốn, tiến độ thực hiện; Giao danh mục và bố trí mức vốn cho từng dự án; Các tỉnh tổ chức thực hiện các bước lập, thẩm định, phê duyệt và thực hiện các dự án.

Do đó, để đảm bảo kịp tiến độ thực hiện, quá trình lựa chọn dự án cần quy định thời hạn của các bước nhằm đẩy nhanh việc triển khai xây dựng và hoàn thành các dự án.

Đối với nội dung liên quan đến việc lập, thẩm định, phê duyệt dự án và quy định về cơ chế kiểm tra, giám sát, triển khai thực hiện dự án nhằm đảm bảo hiệu quả đầu tư cũng như chất lượng các dựán theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, nguồn vốn để thực hiện đầu tư không thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước, do đó có thể coi nguồn vốn sử sụng cho các dự án là nguồn vốn khác.

Đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn khác thì thẩm quyền thẩm định dự án, thẩm định thiết kế cơ sở thực hiện theo quy định tại Khoản 4, Điều 1,Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Ngoài ra, thẩm quyền thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng thực hiện theo quy định tại Khoản 11, Điều 1, Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ.

Cuối cùng, việc quản lý chất lượng công trình xây dựng thực hiện theo quy định của Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn có liên quan.

Ánh Dương

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: