10:07 | 21/11/2018

Bộ Xây dựng góp ý về việc thẩm định hồ sơ Công trình mở rộng, nâng cấp bảo tàng Quang Trung

(Xây dựng) – Vừa qua, Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 6181/UBND-VX ngày 09/10/2018 của UBND tỉnh Bình Định xin ủy quyền cho Sở Xây dựng Bình Định thẩm định hồ sơ thiết kế xây dựng và dự toán hạng mục thuộc Công trình mở rộng, nâng cấp bảo tàng Quang Trung.


Bảo tàng Quang Trung, Bình Định (Nguồn: Internet)

Cụ thể, theo hồ sơ pháp lý kèm theo Văn bản số 6181/UBND-VX ngày 09/10/2018, Dự án đầu tư xây dựng Công trình mở rộng, nâng cấp bảo tàng Quang Trung đã được UBND tỉnh Bình Định phê duyệt tại Quyết định số 2373/QĐ-CTUBND ngày 26/10/2012; phê duyệt điều chỉnh bổ sung tại các Quyết định số 2678/QĐ-CTUBND ngày 31/10/2012 và Quyết định số 1466/QĐ-UBND ngày 27/4/2017.

Dự án đầu tư xây dựng nằm trong khu vực di tích lịch sử Khu đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt - Di tích quốc gia đặc biệt (huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) đã được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 2408/QĐ-TTg ngày 31/21/2014.

Quy mô các hạng mục công trình đầu tư thuộc dự án được xác định là các công trình từ cấp II trở xuống. Theo quy định tại Điều 1, Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017, thẩm quyền thẩm định hồ sơ thiết kế xây dựng và dự toán đối với các hạng mục công trình thuộc dự án nêu trên thuộc Sở Xây dựng tỉnh Bình Định.

Huyền Trang

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: