10:18 | 16/10/2018

Bộ Xây dựng góp ý về việc xử lý vướng mắc về huy động vốn cho dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

(Xây dựng) - Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 11710/BTC-ĐT ngày 26/9/2018 của Bộ Tài chính về việc xử lý vướng mắc về huy động vốn cho dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi Bộ Tài chính.

Dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. (Nguồn: Internet)

Theo đó, việc sửa đổi, bổ sung Hợp đồng dự án đã được quy định tại Điều 35 Nghị định 15/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/02/2015 về Đầu tư theo hình thức đối tác công tư, theo đó “Hợp đồng dự án được sửa đổi, bổ sung do có sự thay đổi về quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật công trình, tổng vốn đầu tư đã thỏa thuận hoặc do sự kiện bất khả kháng, điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định tại Điều 28 Nghị định này và các trường hợp khác theo quy định tại hợp đồng dự án”.

Theo nội dung tại Văn bản số 11710/BTC-ĐT Hợp đồng dự án đã ký kết giữa các bên đã quy định mức lãi suất huy động áp dụng đối với khoản vay vốn ngân hàng thương mại, tiến độ huy động vốn cũng như nghĩa vụ, trách nhiệm của các bên nếu không thực hiện đúng các quy định tại Hợp đồng dự án.

Như vậy, đối với trường hợp dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận nêu tại Văn bản số 11710/BTC-ĐT thì việc điều chỉnh lãi suất vốn vay không phù hợp với quy định tại Điều 35 Nghị định 15/2015/NĐ-CP và Hợp đồng dự án được ký kết giữa các bên. Vì vậy, Bộ Xây dựng đề nghị Bộ Giao thông Vận tải và Nhà đầu tư đàm phán, thống nhất và đề xuất giải pháp đảm bảo tuân thủ với các điều khoản của hợp đồng đã ký kết và quy định của pháp luật.

Đoan Trang

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: