22:43 | 26/07/2019

Bộ Xây dựng trả lời việc thay đổi thành viên đứng đầu liên danh trong hợp đồng xây dựng

(Xây dựng) – Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Cổng Thông tin điện tử Chính phủ - Văn phòng Chính phủ giải đáp câu hỏi của công dân Đỗ Viết Hùng tại địa chỉ hòm thư dohungcp2@gmail.com về việc thay đổi thành viên đứng đầu liên danh trong hợp đồng xây dựng thông qua Chương trình Dân hỏi – Bộ trưởng trả lời.


Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Theo Bộ Xây dựng,việc xác định thành viên đứng đầu liên danh phải căn cứ vào các tiêu chí, yêu cầu của hồ sơ mời thầu về thành viên đứng đầu liên danh và thỏa thuận liên danh giữa các bên.

Việc chấm dứt hợp đồng xây dựng đã được quy định tại Điều 145, Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014.

Do nội dung văn bản của công dân Đỗ Viết Hùng chưa nêu rõ nguồn vốn đầu tư xây dựng nên Bộ Xây dựng chưa đủ cơ sở hướng dẫn cụ thể. Trường hợp dự án thuộc phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng tại Điều 1, Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/04/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng thì việc chấm dứt hợp đồng xây dựng còn được quy định tại Điều 41, Nghị định số 37/2015/NĐ-CP.

Vì vậy, công dân Đỗ Viết Hùng căn cứ vào các quy định nêu trên để thực hiện cho phù hợp.

Huyền Trang

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: