19:36 | 11/10/2012

BRVT: Dự án đường liên cảng Cái Mép - Thị Vải thiếu vốn

Ngày 10/10 UBND trong buổi làm việc giải quyết những vướng mắc về vốn của tuyến đường Liên cảng Cái Mép – Thị Vải, ông Trần Ngọc Thới, Phó chủ tịch UBND tỉnh BR-VT, chỉ đạo Sở Tài chính nghiên cứu, xem xét tham mưu cho UBND tỉnh tạm ứng vốn ngân sách để tiếp tục thi công đường liên cảng Cái Mép – Thị Vải, đồng thời yêu cầu các cơ quan có trách nhiệm chủ động giải quyết những vấn đề liên quan đến kỹ thuật nhưng phải nằm trong tổng mức đầu tư của dự án, phối hợp với UBND huyện Tân Thành, sớm giải phóng mặt bằng, tập trung thi công các hạng mục quan trọng (gói thầu số 3, số 4)

Được biết, Đường liên cảng Cái Mép – Thị Vải, năm 2012, dự án đường liên cảng Cái Mép – Thị Vải được bố trí gần 246 tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ; trong đó nhu cầu vốn để thanh toán khối lượng thực hiện ước khoảng 300 tỷ đồng và nhu cầu vốn cần bổ sung tối thiểu là 55 tỷ đồng; nếu tính cả giá trị tạm ứng hợp đồng các gói thầu xây lắp cầu Vàm Gửi, cống, đường đoạn 7 trong trường hợp khởi công mới thì nhu cầu vốn cần bổ sung ước khoảng 110 tỷ đồng.


Thành Nam (baoxaydung.com.vn)

Các bài đã đăng: