10:42 | 24/02/2012

“Kiên quyết không lấy đất lúa làm KCN”

Đó là chỉ đạo của Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Hội nghị của ngành KH&ĐT mới đây. Phó thủ tướng cũng nhấn mạnh: “Nếu các địa phương chưa lấp đầy diện tích các KCN, KCX thì tạm dừng thành lập mới”.

Theo ông Nguyễn Văn Trung - Thứ trưởng Bộ KH&ĐT, chất lượng công tác xây dựng quy hoạch KCN trong giai đoạn vừa qua chưa tốt, chưa có tầm nhìn dài hạn, chưa tính tới yếu tố liên kết vùng và ngành. Đặc biệt, công tác đền bù, GPMB, xây dựng kết cấu hạ tầng còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Các quy định của pháp luật liên quan tới công tác đền bù, GPMB KCN, KCX thường xuyên thay đổi và chưa phản ánh sát với điều kiện thực tế, dẫn đến tình trạng giá đất và chi phí bồi thường tăng cao, buộc các chủ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng KCN hạch toán chi phí tăng do đền bù GPMB vào giá cho thuê lại đất công nghiệp, làm giảm sức hấp dẫn đầu tư vào các KCN, giảm tính cạnh tranh quốc gia của KCN.

Ông Trung kiến nghị, quy hoạch tổng thể KCX, KCN cần tính toán tiềm năng, lợi thế quốc gia, vừa đánh giá đúng tiềm năng, lợi thế của từng địa phương, từng ngành để tạo ra sự liên kết chặt chẽ, đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao nhất, bảo đảm phát triển nhanh và bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh của KCN trên cấp độ địa phương và quốc gia. Đặc biệt, phát triển về số lượng và quy mô KCN cần phù hợp và hài hoà với điều kiện phát triển thực tế của địa phương, đảm bảo hiệu quả sử dụng đất KCN, kiên quyết không phát triển KCN trên đất nông nghiệp có năng suất ổn định.

Đồng thời, nâng cao chất lượng xây dựng kết cấu hạ tầng KCN theo hướng xây dựng một cách đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật với hệ thống tiện nghi, tiện ích công cộng phục vụ cho KCN; gắn kết cấu hạ tầng trong hàng rào vào ngoài hàng rào KCN, hướng tới hình thành nhiều KCN có kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, nâng cao khả năng cạnh tranh với các quốc gia trong khu vực.


B.T (baoxaydung.com.vn)

Tags: ,  

Các bài đã đăng: