14:20 | 09/09/2019

Căn cứ lập, phê duyệt danh mục dự án có sử dụng đất

Ông Đinh Nam Tuấn (Quảng Ninh) hỏi: Dự án không thuộc danh mục dự án thu hồi đất (thương mại, dịch vụ, cây xăng, khách sạn) theo quy định tại Điều 61, Điều 62 Luật Đất đai thì có đủ điều kiện lập và phê duyệt danh mục theo quy định tại Khoản 1, Điều 10 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP không?


Ảnh minh họa

Theo phản ánh của ông Đinh Nam Tuấn (Quảng Ninh) các dự án đáp ứng điều kiện tại Điều 10 (danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất) Nghị định số 30/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư gồm:

- Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội;

- Kế hoạch sử dụng đất hàng năm, danh mục dự án cần thu hồi đất đã được phê duyệt;

- Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 (nếu có).

Vậy, các dự án này không thuộc danh mục dự án thu hồi đất (thương mại, dịch vụ, cây xăng, khách sạn) theo quy định tại Điều 61, Điều 62 Luật Đất đai thì có đủ điều kiện lập và phê duyệt danh mục theo quy định tại Khoản 1, Điều 10 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Để bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật về đất đai, một trong những căn cứ để lập và phê duyệt danh mục theo quy định tại Khoản 1, Điều 10 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP là dự án phải nằm trong danh mục dự án thu hồi đất theo quy định của pháp luật về đất đai.


Theo Chinhphu.vn

Các bài đã đăng: