11:22 | 16/08/2017

Chấp thuận chủ trương phát hành trái phiếu doanh nghiệp của Tổng Cty Sông Đà

(Xây dựng) - Về việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2017, mới đây Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 1849/BXD-KHTC chấp thuận chủ trương phát hành trái phiếu doanh nghiệp của Tổng Cty Sông Đà.


Ảnh minh họa.

Theo đó, sau khi nhận được văn bản số 1125/TCT-TCTK ngày 18/7/2017 của Tổng Cty Sông Đà về việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2017 (kèm theo Phương án phát hành trái phiếu). Căn cứ Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp; Căn cứ Phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp, Báo cáo tài chính năm 2016 của Tổng Cty Sông Đà đã được kiểm toán. Bộ Xây dựng chấp thuận chủ trương cho Tổng Cty Sông Đà phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2017 theo phương án phát hành gửi kèm văn bản số 1125/TCT-TCTK ngày 18/7/2017 của Tổng Cty Sông Đà.

Bộ Xây dựng yêu cầu Tổng Cty Sông Đà thực hiện phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo đúng quy định tại Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 của Chính phủ. Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng Cty Sông Đà chịu trách nhiệm về hiệu quả, mục đích sử dụng vốn, hoàn trả vốn huy động đúng hạn và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

Tuyết Hạnh

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: