18:53 | 13/09/2017

Chi phí Ban quản lý dự án của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện dự án PPP

(Xây dựng) – Mới đây, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 2065/BXD-KTXD gửi Bộ Giao thông Vận tải về việc chi phí Ban quản lý dự án của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện dự án theo hình thức hợp tác công tư (PPP).


Ảnh minh họa.

Sau khi nhận được Văn bản số 7894/BGTVT-ĐTCT ngày 18/7/2017 của Bộ Giao thông Vận tải về chi phí Ban quản lý dự án của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện dự án PPP. Bộ Xây dựng đã nghiên cứu và có ý kiến như sau: Định mức chi phí Ban quản lý dự án của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện dự án giao thông theo hình thức đối tác công tư được công bố tại Quyết định số 1486/QĐ-BXD ngày 12/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Theo đó chi phí Ban quản lý dự án của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện dự án giao thông theo hình thức đối tác công tư được xác định bằng định mức tỷ lệ % được công bố nhân với chi phí xây dựng và thiết bị (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong tổng mức đầu tư được đuyệt của dự án.

Linh Nguyễn

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: