19:16 | 21/03/2018

Chi phí giám sát đánh giá đầu tư các dự án đầu tư xây dựng

(Xây dựng) - Vừa qua, Bộ Xây dựng có Văn bản số 511 /BXD-KTXD về chi phí giám sát đánh giá đầu tư các dự án đầu tư xây dựng gửi Ban quản lý dự án công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế.


Ảnh minh họa.

Thời gian qua Sở Xây dựng Thừa Thiên Huế đã thẩm định tổng mức đầu tư một số dự án đầu tư và dự toán xây dựng công trình do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế làm chủ đầu tư hoặc quản lý dự án cho chủ đầu tư khác.

Trong tổng mức đầu tư hoặc dự toán được thẩm định, Sở Xây dựng đã loại trừ chi phí thực hiện giám sát đánh giá đầu tư dự án do “chi phí thực hiện giám sát đánh giá đầu tư đã có trong chi phí quản lý dự án theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng”.

Do nội dung nêu trên chưa phù hợp với các quy định hiện hành nên Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tình Thừa Thiên Huế có Văn bản số 17/BDDCN-KH gửi Bộ Xây dựng xin hướng dẫn về chi phí phí giám sát đánh giá đầu tư các dự án đầu tư xây dựng

Về vấn đề trên Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Chi phí quản lý dự án được hướng dẫn tại Điều 23, Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng và Điểm a, Khoản 1, Điều 3 Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Theo quy định tại Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng thì chi phí quản lý dự án đã bao gồm chi phí giám sát, đánh giá đầu tư của chủ đầu tư.

Bộ Xây dựng cũng đề nghị Ban Quản lý dự án công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện.

Linh Nguyễn

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: