16:24 | 12/04/2019

Chi phí thuê tư vấn đối với chuyên gia nước ngoài trong lĩnh vực đầu tư xây dựng

(Xây dựng) - Bộ Xây dựng vừa có văn bản ý kiến về chi phí đối với chuyên gia nước ngoài của UBND TP Hà Nội.


Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Theo Bộ Xây dựng, việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng thực hiện theo quy định của Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Cụ thể, “Nội dung của tổng mức đầu tư xây dựng gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư (nếu có); chi phí xây dựng; chi phí thiết bị; chi phí quản lý dự án; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng; chi phí khác và chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh và trượt giá”.

Trong đó, “chi phí thiết bị bao gồm chi phí mua sắm thiết bị công trình và thiết bị công nghệ, chi phí đào tạo, chuyển giao công nghệ, chi phí lắp đặt, thí nghiệm, hiệu chỉnh và các chi phí khác có liên quan”.

Ngoài ra, chi phí thuê tư vấn nước ngoài thực hiện theo hướng dẫn tại Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng.

Ánh Dương

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: