15:54 | 16/05/2018

Chỉ số giá xây dựng các gói thầu thuộc Dự án đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Cả

(Xây dựng) - Trả lời Văn bản số 371/2018/ĐC của Cty CP Đầu tư Đèo Cả về việc thỏa thuận chỉ số giá xây dựng các gói thầu số 1A-2, 4, 4A, 5, 6 và 6A thuộc Dự án đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Cả - QL 1A, tỉnh Phú Yên và tỉnh Khánh Hòa, ngày 10/5/2018, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 1059/BXD-KTXD gửi Cty CP Đầu tư Đèo Cả.


Hầm đường bộ qua Đèo Cả. (Nguồn: Internet).

Theo đó, về phương pháp và cơ sở tính toán chỉ số giá xây dựng: Việc xác định chỉ số giá vật liệu xây dựng, nhân công xây dựng, máy thi công xây dựng các gói thầu số 1A-2, 4, 4A, 5, 6 và 6A Dự án đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Cả do Viện Kinh tế xây dựng thông báo tại Văn bản số 440/VKT/NN ngày 15/3/2018 có đủ căn cứ pháp lý, phù hợp với các quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Phương pháp và cơ sở dữ liệu đầu vào để tính toán các chỉ số giá xây dựng phù hợp với quy định tại Thông tư số 02/2011/TT-BXD ngày 22/02/2011 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và công bố chỉ số giá xây dựng.

Các chỉ số giá xây dựng tính toán phù hợp với sự biến động giá cả trên thị trường xây dựng tại khu vực của gói thầu.

Các chỉ số giá xây dựng nêu tại phụ lục kèm theo văn bản này chỉ áp dụng cho việc điều chỉnh giá hợp đồng (phần nội tệ) các gói thầu số 1A-2, 4, 4A, 5, 6 và 6A Dự án đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Cả - QL 1A.

Bộ Xây dựng đề nghị Cty CP Đầu tư Đèo Cả căn cứ ý kiến nêu trên quyết định việc áp dụng chỉ số giá xây dựng cho phù hợp với các điều khoản trong hợp đồng và điều kiện cụ thể của gói thầu, phù hợp với quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Đoan Trang

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: