19:48 | 25/03/2019

Chuẩn bị bình chọn danh hiệu nhà thầu xây dựng uy tín nhất Việt Nam năm 2019

(Xây dựng) - Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam (VACC) sẽ tổ chức Chương trình xét danh hiệu Nhà thầu xây dựng uy tín Việt Nam vào cuối năm 2019, nhằm tôn vinh các nhà thầu xây dựng Việt Nam tiêu biểu.

Ảnh minh họa.

Danh hiệu Nhà thầu xây dựng uy tín Việt Nam được xét từ các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, gồm thi công xây lắp thuộc tất cả các chuyên ngành: Xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, quốc phòng, hạ tầng kỹ thuật… được xét trong tất cả các loại hình nhà thầu, bao gồm tổng thầu, nhà thầu chính, nhà thầu chuyên ngành và nhà thầu phụ.

Việc bình chọn danh hiệu “Nhà thầu xây dựng uy tín Việt Nam” không thiên về đánh giá hồ sơ năng lực mà đánh giá thành quả đạt được, sự phát triển bền vững ổn định của nhà thầu với 3 nhóm tiêu chí: Đánh giá năng lực chuyên môn (gồm chất lượng thi công; tiến độ thực hiện; đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ; đảm bảo vệ sinh môi trường); đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh (mức độ ổn định của doanh thu hàng năm trong 5 năm; lợi nhuận trên doanh thu bình quân hàng năm trong 5 năm) và đánh giá năng lực đổi mới sáng tạo (số lượng phát minh hoặc sáng kiến được cơ quan có thẩm quyền công nhận; áp dụng công nghệ tiên tiến; mở rộng thị trường mới.)

Cơ cấu giải thưởng bao gồm: Danh hiệu Nhà thầu xây dựng uy tín Việt Nam; Danh hiệu Top 10 nhà thầu xuất sắc theo từng loại hình nhà thầu; Danh hiệu Nhà thầu xây dựng đặc biệt xuất sắc; Danh hiệu Công trình có tiêu chí đặc biệt.

Ngoài ra, Hiệp hội cũng đánh giá, bình chọn 6 danh hiệu công trình có tiêu chí đặc biệt trên tiêu chí: Công trình có diện tích thi công lớn nhất, công trình có chiều cao cao nhất, công trình có tổng giá trị hợp đồng lớn nhất, công trình có tiến độ nhanh nhất so với hợp đồng, công trình có công nghệ đặc biệt lần đầu tiên áp dụng tại Việt Nam, công trình xử lý sự cố trong thi công tốt nhất.

Danh sách các nhà thầu đạt danh hiệu trong đợt bình chọn sẽ được công bố rộng rãi, đăng tải trên hệ thống website của Hiệp hội và các thông tin đại chúng khác để quảng bá thương hiệu, nâng cao uy tín, đồng thời danh sách Nhà thầu xây dựng uy tín Việt Nam được dịch ra tiếng Anh để giới thiệu, quảng bá danh hiệu với các Hiệp hội, doanh nghiệp xây dựng các nước có quan hệ với VACC.

Giải thưởng là dịp để động viên các doanh nghiệp xây dựng phấn đấu nâng cao năng lực, hiệu quả sản xuất kinh doanh, tạo sức cạnh tranh, nâng cao nhận thức của doanh nghiệp trong quảng bá thương hiệu, đồng thời tăng cường cơ hội hợp tác giữa các nhà thầu, đối tác trong ngành Xây dựng tại Việt Nam cũng như quốc tế, trên cơ sở thông tin minh bạch về uy tín và năng lực nhà thầu.

Nhi Thảo

Các bài đã đăng: