18:52 | 13/03/2018

Chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình Nhà Quốc hội Lào

(Xây dựng) – Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 430 /BXD-KTXD về việc thực hiện các công việc trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình Nhà Quốc hội Lào gửi Ban quản lý dự án ĐTXD Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới).


Ảnh minh họa.

Sau khi nhận được Báo cáo số 29/BC-BQLDA ngày 15/01/2018 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới) (Ban quản lý dự án) về việc thực hiện các công việc trong giai đoạn chuẩn bị xây dựng công trình Nhà Quốc hội Lào, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Đồng ý về nguyên tắc giao Ban quản lý dự án chủ động phối hợp với các đơn vị tư vấn thực hiện các công việc chuyên môn cần thiết như đề xuất tại Văn bản số 29/BC-BQLDA theo đúng quy định của pháp luật để đảm bảo tiến độ các công việc chuẩn bị của dự án. Ban quản lý dự án có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng phù hợp với quy định của pháp luật.

Đối với kiến nghị cho phép cử cán bộ của Ban quản lý dự án đi công tác nước ngoài, Bộ Xây dựng đề nghị Ban quản lý dự án thực hiện theo quy định.

Linh Nguyễn

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: