22:26 | 10/08/2010

Chương trình Mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới: Công tác quy hoạch phải được chú trọng hàng đầu

Báo cáo về tình hình rà soát quy hoạch xây dựng nông thôn mới theo Quyết định 193/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Quân cho biết: Đến nay mới chỉ có 50/63 tỉnh có báo cáo với tổng số xã là 6.590 xã, còn lại 2.521 xã thuộc các tỉnh chưa có báo cáo rà soát lập quy hoạch.

Trong khi đó, đại biểu nhiều tỉnh thì có chung nhận định: Quy hoạch là khâu khó nhất. Đề cập đến hiện trạng ở tỉnh Thái Bình, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Tiến Dũng cho biết: Hiện nay việc đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, nông dân còn chắp vá, không đồng bộ, chất lượng chưa đáp ứng được yêu cầu của CNH, HĐH. Ông Dũng đề xuất: Vấn đề quy hoạch không chỉ cho một xã mà cần phải đồng bộ, có sự liên kết giữa các xã, từ đó mới xây dựng được nông thôn có sản xuất phát triển, cuộc sống của nông dân sung túc, đảm bảo diện mạo làng xã thay đổi, môi trường sạch đẹp. Quy hoạch đối với từng lĩnh vực như giao thông, thủy lợi, giáo dục, y tế, văn hóa… một mặt do Nhà nước đảm đương nhưng phải có sự tham gia của địa phương để đảm bảo sự đồng bộ.

Tương tự như vậy, sau khi nêu khó khăn của công tác rà soát quy hoạch (trong đó có yêu cầu rà soát việc sử dụng đất các xã), Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Trịnh Duy Hùng nhận định: Vấn đề có tính quyết định là lập được quy hoạch cụ thể đối với từng lĩnh vực và làm tốt công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ vai trò, ý nghĩa đặc biệt của xây dựng nông thôn mới để cộng đồng trách nhiệm, tránh trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước. Hà Nội đặt ra chỉ tiêu phấn đấu đến 2012 hoàn thành quy hoạch nông thôn.

Với tư cách là Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng - một lần nữa yêu cầu: Phải đánh giá chính xác tình hình, lập được quy hoạch, huy động và cân đối được nguồn lực, trong đó quy hoạch phải đi trước một bước. Phó Thủ tướng đề nghị các địa phương thúc đẩy xây dựng quy hoạch, lựa chọn thực hiện một số chỉ tiêu quan trọng trước trong đó có chỉ tiêu giáo dục, y tế, hệ thống chính trị ở cơ sở và một số điều kiện về cơ sở hạ tầng để phát triển cơ sở sản xuất và nâng cao đời sống của người dân cả về vật chất và tinh thần.

Cũng với tinh thần quy hoạch đi trước một bước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạ Hiện nay hầu hết các xã đã có quy hoạch, do đó cần rà soát lại để điểm gì hợp lý thì giữ lại, chưa hợp lý thì điều chỉnh. Thủ tướng yêu cầu, đối với cấp xã cần làm tốt 3 điểm: Bố trí mặt bằng không gian quy hoạch sử dụng đất cho sản xuất; rà soát lại quy hoạch để bổ sung hạ tầng từ giao thông, thủy lợi, y tế… Tất cả đều phải kết nối với huyện và quy hoạch cụm dân cư. Thủ tướng đề nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn xã tự làm quy hoạch, người dân cũng phải tham gia trực tiếp vào quy hoạch.

Về kinh phí triển khai thực hiện, Thủ tướng cho biết, Nhà nước đảm bảo 40% kinh phí, trong đó 23% từ các chương trình mục tiêu và 17% kinh phí từ Chương trình này. 60% số kinh phí còn lại chủ yếu là huy động đóng góp từ phía cộng đồng và nhân dân.

Hội nghị cũng đã bàn về kế hoạch triển khai Chương trình giai đoạn 2010 - 2020. Theo đó, Ban Chỉ đạo Trung ương đề nghị thành lập Ban Chỉ đạo các cấp ở địa phương, trong đó cấp tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban, Sở NN&PTNT là cơ quan thường trực điều phối, giúp Ban Chỉ đạo tỉnh thực hiện Chương trình trên địa bàn. Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì phát động cuộc vận động “Toàn dân xây dựng nông thôn mới” trong quý III/2010.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Chương trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng vì cụ thể hóa thực hiện một nội dung cơ bản trong Nghị quyết của Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Nếu đạt và vượt 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, diện mạo đất nước sẽ thay đổi toàn diện. Thủ tướng đề nghị: Cần xem đây là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên của cả hệ thống chính trị, làm quyết liệt, kiên trì, liên tục. Chương trình phải được thực hiện bằng sức mạnh tổng hợp, Nhà nước và nhân dân cùng làm, là sự nghiệp của dân, do dân, dân làm, dân hưởng. Do đó cần phải thực hiện quyết liệt với các giải pháp đồng bộ, có lộ trình bước đi phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm. Thủ tướng yêu cầu: Các địa phương cần lập mục tiêu cụ thể của địa phương mình chứ không dừng lại ở mục tiêu mà Chương trình mục tiêu quốc gia đã đề ra. Bên cạnh đó, cần rà soát hiện trạng, xác định thứ tự ưu tiên các tiêu chí để triển khai thực hiện, trong đó, đặc biệt quan tâm đến giáo dục đào tạo và học nghề, lưu ý đào tạo cán bộ quản lý xây dựng nông thôn mới ở xã. Cuối cùng, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các địa phương đưa Chương trình thành nội dung trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tại địa phương.

Chương trình Mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới và Quy hoạch nông thôn có mục tiêu tổng quát là xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch… Đến năm 2015, 20% số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới, năm 2020 đạt 50% theo Bộ Tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.

Chương trình Mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới và Quy hoạch nông thôn có mục tiêu tổng quát là xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch… Đến năm 2015, 20% số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới, năm 2020 đạt 50% theo Bộ Tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.


PV. (baoxaydung.com.vn)

Các bài đã đăng: