21:06 | 09/02/2018

Cổ phần hóa - tái cơ cấu DNNN ngành Xây dựng: Sẽ hoàn thành trong năm 2018

(Xây dựng) - Ông Đậu Minh Thanh - Vụ trưởng Vụ Quản lý DN cho biết, công tác cổ phần hóa DNNN, thoái vốn tại DN có vốn góp của Nhà nước do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu năm 2017 đạt được kết quả tương đối ấn tượng, nộp về ngân sách Nhà nước gần 6.000 tỷ đồng.


Ông Đậu Minh Thanh

Năm 2017 là một năm mà Bộ Xây dựng tiếp tục nỗ lực đổi mới, sắp xếp, tái cơ cấu các DNNN thuộc Bộ. Xin ông cho biết kết quả đã đạt được?

- Năm 2017, phương án sắp xếp, tái cơ cấu DNNN, DN có vốn góp của Nhà nước do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu giai đoạn 2017 - 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ thông qua.

Trong năm 2017, thực hiện theo lộ trình đặt ra, Bộ Xây dựng đã đẩy mạnh thực hiện CPH 4 DNNN, trong đó đã hoàn thành IPO TCty Đầu tư phát triển đô thị KCN Việt Nam (IDICO) và TCty Sông Đà.

Đối với TCty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD), do đặc thù liên quan đến phương án sử dụng đất, xác định giá đất của nhiều địa phương và TCty Công nghiệp xi măng Việt Nam (VICEM) do liên quan đến nhiệm vụ tái cơ cấu Cty CP Xi măng Hạ Long và Cty CP Xi măng Sông Thao, Bộ Xây dựng đã báo cáo và đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển kế hoạch thực hiện CPH sang năm 2018.

Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ cũng đã thông qua phương án tái cơ cấu, chuyển giao phần vốn Nhà nước tại Cty CP Xi măng Sông Thao và Cty CP Xi măng Hạ Long về VICEM theo phương án đề xuất của Bộ Xây dựng.

Cũng trong năm 2017, IDICO đã thực hiện IPO thành công 55.305.500 cổ phần, chiếm 18,44% vốn điều lệ với giá trúng đấu giá cao nhất là 28.600 đ/cổ phần, giá thấp nhất là 23.200 đ/cổ phần, giá bình quân là 23.940 đ/cổ phần, thu về 1.324 tỷ đồng. IDICO đã lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, thu về 3.231,9 tỷ đồng. Tổng nộp về ngân sách khoảng 3.705 tỷ đồng.

Sông Đà đã thực hiện IPO tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Hiện DN đang hoàn tất các thủ tục để tiến hành Đại hội đồng cổ đông lần đầu và chuyển sang hoạt động theo mô hình Cty CP, dự kiến trong tháng 02/2018.

Bộ Xây dựng cũng triển khai đồng loạt công tác thoái vốn Nhà nước tại cả 12 TCty - CTCP với chủ trương thoái vốn linh hoạt, khuyến khích các TCty thực hiện thoái vốn, không hạn chế tỷ lệ theo mức quy định tối thiểu. Nhiều TCty tuy không thuộc danh mục yêu cầu thoái vốn trong năm 2017 theo kế hoạch, song Bộ Xây dựng vẫn thực hiện thoái vốn. Cụ thể, Bộ thực hiện thoái toàn bộ vốn Nhà nước tại TCty Đầu tư phát triển xây dựng (DIC) 118.260.261 cổ phần, tương đương 49,65% vốn điều lệ, bằng hình thức chào bán chứng khoán trên trên sàn theo phương thức giao dịch với mức giá trần 19.250 đ/cổ phần, thu về cho Nhà nước 2.276,5 tỷ đồng; phát hành thành công 120 triệu cổ phần để tăng vốn điều lệ tại TCty Thủy tinh và gốm xây dựng (VIGLACERA), đem lại khoản thặng dư cho DN là 741 tỷ đồng.

Bộ cũng đã đôn đốc các TCty, người đại diện vốn Nhà nước tại các TCty nghiêm túc thực hiện đăng ký giao dịch và niêm yết cổ phiếu của DN sau CPH trên sàn giao dịch chứng khoán theo quy định. Có 2 DN đã niêm yết và giao dịch cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán là DIC và VIGLACERA. 6 DN thực hiện giao dịch trên Hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết (UpCOM), gồm các TCty: Sông Hồng, Xây dựng và phát triển hạ tầng (LICOGI), Xây dựng Hà Nội (HANCORP), Tư vấn xây dựng Việt Nam (VNCC), Xây dựng số 1 (CC1) và Lắp máy Việt Nam (LILAMA). 4 DN đã và đang hoàn tất thủ tục, chờ niêm yết và giao dịch cổ phiếu trên sàn UpCOM gồm các TCty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam (VIWASEEN), Xây dựng Bạch Đằng, Cơ khí xây dựng (COMA) và Vật liệu xây dựng số 1 (FiCO).

Kết quả có được như kỳ vọng của lãnh đạo Bộ Xây dựng không?

- Công tác CPH và thoái vốn trong năm 2017 đối với các DNNN thuộc Bộ Xây dựng đã đạt được kết quả nhất định, mặc dù phải điều chỉnh việc thực hiện kế hoạch CPH đối với 2 DN sang năm 2018. Tuy nhiên, có thể thấy kết quả CPH tại IDICO trong năm vừa qua là rất tốt. Lần đầu tiên trong giai đoạn từ năm 2010 trở lại đây, có DNNN thuộc Bộ Xây dựng đã bán đấu giá thành công cổ phiếu trên sàn Giao dịch chứng khoán khi IPO với mức giá 23.940 đ/cổ phần. Bộ cũng thực hiện thành công thoái toàn bộ vốn Nhà nước tại DIC trên sàn với giá 19.250 đ/cổ phần. Nhà nước thu về từ công tác CPH và thoái vốn đối với các DN thuộc Bộ Xây dựng trong năm 2017 gần 6.000 tỷ đồng, con số cao nhất từ trước tới nay.

Kế hoạch trọng tâm công tác CPH và thoái vốn nhà nước đối với các DN thuộc Bộ Xây dựng trong năm 2018 như thế nào, thưa ông?

- Trong năm 2018, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục hoàn tất các công việc còn lại của công tác CPH đối với IDICO và Sông Đà và hoàn thành CPH VICEM và HUD theo kế hoạch đặt ra.

Bộ cũng đẩy mạnh quyết toán vốn Nhà nước bàn giao sang CTCP; tập trung, đẩy mạnh công tác thoái vốn Nhà nước tại các TCty - CTCP với chủ trương linh hoạt, khuyến khích các TCty thực hiện thoái vốn không hạn chế tỷ lệ ở mức tối thiểu như quy định; xây dựng phương án và thực hiện thoái toàn bộ vốn nhà nước tại TCty IDICO - CTCP và thoái bớt phần vốn Nhà nước tại TCty Sông Đà - CTCP xuống còn 51% theo lộ trình.

Bộ đồng thời tiếp tục xem xét, phê duyệt/chấp thuận để người đại diện vốn thông qua Phương án sắp xếp, tái cơ cấu các DN giai đoạn 2017 - 2020 đối với các đơn vị chưa hoàn thành; yêu cầu, giám sát các TCty, người đại diện vốn tại các TCty - CTCP thực hiện nghiêm túc việc đăng ký giao dịch và niêm yết cổ phiếu của DN sau CPH trên sàn giao dịch chứng khoán theo quy định; hoàn thành công tác tái cơ cấu Cty CP Xi măng Hạ Long và Cty CP Xi măng Sông Thao theo phương án được duyệt.

Trân trọng cảm ơn ông!

Thanh Nga (thực hiện)

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: