13:54 | 15/03/2018

Công đoàn TCty CP Sông Hồng: Đổi mới trong hoạt động

(Xây dựng) - Qua 5 năm triển khai Nghị quyết Đại hội VII Công đoàn TCty CP Sông Hồng, Công đoàn TCty đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn thách thức, tích cực, chủ động tổ chức thực hiện, hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội VII Công đoàn TCty đề ra. Kết quả hoạt động công đoàn đã góp phần vào việc hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội của toàn TCty.

Với nhiều đổi mới, bám sát cơ sở, tăng cường kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách có liên quan đến người lao động. Phát động các phong trào thi đua trong lao động sản xuất, học tập, công tác có ý nghĩa thiết thực góp phần đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh của DN, nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động. Hưởng ứng phong trào thi đua do Bộ Xây dựng và Công đoàn Xây dựng Việt Nam phát động, các đơn vị đã tổ chức nhiều phong trào thi đua tập trung vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh VLXD, đầu tư và xây dựng mới các công trình khu công nghiệp, khu đô thị.

Trong 5 năm qua, toàn TCty đã tổ chức được 122 đợt thi đua, có nhiều công trình đăng ký chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước; điển hình là phong trào thi đua trên các công trình trọng điểm như: Nhà thi đấu TDTT Đà Nẵng, Dự án Thoát nước Hà Nội…

Phong trào thi đua "Luyện tay nghề thi thợ giỏi" kết hợp với các đợt thi nâng bậc hàng năm và các đợt thi đua hoàn thành tiến độ nước rút của các công trình trọng điểm được triển khai thường xuyên. Phong trào "Phát huy sáng kiến, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật" trong CNVC-LĐ đã được khơi dậy thông qua các đợt phát động phong trào thi đua ở các cơ sở. Trong nhiệm kỳ đã có 12 sáng kiến được áp dụng, làm lợi cho các đơn vị 1,955 tỷ đồng (Cty CP CMC, Cty CP Nhôm Sông Hồng, Cty CP Xây dựng số 1 Sông Hồng, Cty CP VLXD và xây lắp số 5).

Về cá nhân có 2 đồng chí được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng lao động sáng tạo; 27 công nhân tiêu biểu được dự Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến Lao động giỏi, lao động sáng tạo toàn quốc ngành Xây dựng do Công đoàn Xây dựng Việt Nam tổ chức hàng năm. Các cấp công đoàn kịp thời biểu dương 58 gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, động viên kịp thời các nhân tố tích cực, có thành tích xuất sắc trong công tác, tạo sức lan tỏa lớn trong CNVC-LĐ toàn TCty.

Với những thành tích toàn diện, xuất sắc trong nhiệm kỳ vừa qua, nhiều cấp công đoàn đó được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Xây dựng Việt Nam, các cấp các ngành có liên quan tặng Cờ, Bằng khen và nhiều phần thưởng cao quý.

Ngoài ra, còn có hàng trăm tập thể, cá nhân xuất sắc trong TCty được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn“; khen thưởng các chuyên đề “Xanh - sạch - đẹp, đảm bảo ATVSLĐ“, “Tổ chức tốt điều kiện sống và làm việc cho CNVCLĐ ngành Xây dựng“, “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà“; đạt các giải thưởng cao trong các cuộc thi tìm hiểu, thi cán bộ công đoàn giỏi…

Mục tiêu mà Công đoàn TCty Sông Hồng đặt ra trong nhiệm kỳ 2018 - 2023 thực hiện phấn đấu 90% đơn vị ban hành Quy chế dân chủ, hàng năm có 80% đơn vị tổ chức Hội nghị người lao động; 70% DN tổ chức đối thoại tại nơi làm việc. 100% đơn vị tổ chức thương lượng, ký kết TULĐTT; 70% các bản thỏa ước lao động tập thể ký kết có ít nhất 3 nội dung cao hơn luật và có lợi cho đoàn viên và người lao động.

Hàng năm có trên 80% số đoàn viên, người lao động được cung cấp, tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của công đoàn. Vận động từ 65% trở lên số đoàn viên và người lao động nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động.

Phấn đấu đưa tỷ lệ đoàn viên trên tổng số CNVC-LĐ đạt 90% trong DN Nhà nước, 70% trong các loại hình DN khác. Thu tài chính công đoàn đạt 70% so với số phải thu kinh phí công đoàn và đoàn phí theo quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Lê Mỹ

Các bài đã đăng: