15:44 | 03/11/2017

Công tác thoái vốn Nhà nước tại các Tổng Cty – CTCP do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu

(Xây dựng) – Ngày 2/11 tại Bộ Xây dựng, Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp Trung ương do đồng chí Nguyễn Hồng Long làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc về tình hình thực hiện công tác thoái vốn Nhà nước tại các Tổng Cty – CTCP có vốn góp của Nhà nước do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu. Tham gia buổi làm việc có đại diện các Cục, Vụ, Viên và các doanh nghiệp đang thực hiện việc thoái vốn Nhà nước.


Toàn cảnh buổi làm việc.

Bộ Xây dựng được Chính phủ giao đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước tại 16 Cty mẹ - Tổng Cty gồm: 12 Tổng Cty – CTCP; 4 Tổng Cty – TNHH MTV. Theo kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017, cả 12 Tổng Cty – CTCP có vốn góp của Nhà nước do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu đều thuộc danh mục thoái hết vốn Nhà nước trong giai đoạn 2017 - 2020 cụ thể:

Năm 2017, thoái vốn tại 8 đơn vị, trong đó thoái toàn bộ tại 3 Tổng Cty: Sông Hồng; FiCO; CC1 và thoái về 51% 5 Tổng Cty: Xây dựng Hà Nội, Xây dựng Bạch Đằng, VIWASEEN, COMA, VNCC.

Năm 2018, thoái vốn tại 8 đơn vị, trong đó thoái toàn bộ tại 6 Tổng Cty: DIC, Xây dựng Hà Nội, Xây dựng Bạch Đằng, VIWASEEN, COMA, VNCC và thoái về 51% đối với Tổng Cty LILAMA, thoái về 36% đối Tổng Cty VIGLACERA. Năm 2019, thoái toàn bộ vốn Nhà nước tại Tổng Cty LILAMA (51%) và Tổng Cty VIGLACERA (36%).

Tính đến hết tháng 10/2017, đã có Tổng Cty DIC, Xây dựng Hà Nội, VIGLACERA trình Bộ phương án thoái vốn Nhà nước; dự kiến DIC sẽ thực hiện thoái toàn bộ vốn Nhà nước trên sàn trong tháng 11 – 12/2017. Các Tổng Cty còn lại đều đã thực hiện xong công tác lựa chọn tổ chức tư vấn định giá, tư vấn phương án thoái vốn, đang xây dựng phương án thoái vốn trình Bộ.

Đánh giá chung, tiến độ thoái vốn Nhà nước tại các Tổng Cty – CTCP có vốn góp của Nhà nước do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu cụ thể cho từng năm là khá gấp (so với lộ trình yêu cầu tại kết của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Thông báo số 147/TB-VPCP ngày 17/3/2017 về việc sắp xếp đổi mới và tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước do Bộ Xây dựng là đại diện chủ sở hữu giai đoạn 2011-2016, nhiệm vụ đến năm 2020).

Hiên tại, Bộ đang triển khai đồng loạt công tác thoái vốn Nhà nước tại cả 12 Tổng Cty – CTCP. Nhiều Tổng Cty tuy không thuộc danh mục yêu cầu thoái vốn trong năm 2017, kế hoạch thoái trong năm 2018 và 2019 ( theo Quyết định 1232/QĐ-TTg) song vẫn thực hiện được việc thoái/giảm vốn Nhà nước ngay trong năm 2017 như VIGLACERA, DIC. Một số Tổng Cty khó có khả năng hoàn thành trong năm 2017 như yêu cầu… Tuy nhiên, xét chung về mục tiêu thoái vốn cho cả giai đoạn 2017-2020, Bộ Xây dựng vẫn có khả năng hoàn thành mục tiêu theo cả giai đoạn. Hiện nay, cơ bản tất cả các Tổng Cty đều đang trình phương án thoái vốn; kế hoạch chủ yếu sẽ tập chung thoái vốn trong năm 2018.

Yêu cầu người đại diện vốn Nhà nước tại các Tổng Cty đẩy mạnh việc hoàn thiện phương án thoái vốn Nhà nước, sớm trình bày xem xét, phê duyệt triển khai thực hiện.

Linh hoạt chủ động đề suất lộ trình, phương án thoái vốn, khuyến khích các Tổng Cty thực hiện thoái vốn Nhà nước, không hạn chế tỷ lệ theo mức tối thiểu quy định tại Quyết định 1232/QĐ-TTG ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ; hoàn thành mục tiêu tổng thể công tác thoái vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu, đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Một số kiến nghị, đề nghị Ban chỉ đạo đổi mới và Phát triển doanh nghiệp xem xét, tổng hợp kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sớm ban hàng Nghị định sử đổi Nghị định 91/2015/NĐ-Cp ngày 13/10/015 của Chính phủ để nhằm đa dạng thêm các phương thức thoái vốn; trong thời gian chờ ban hành Nghị định sửa đổi Nghị định 91/2015/ND-CP ngày 13/10/015 của Chính phủ, kiến nghị Chính phủ xem xét có Nghị quyết, cho phép thực hiện 1 số cơ chế thoái vốn như đẩy giá trên sàn/đấu giá ngoài hệ thống/giá giao dịch vượt quá biên độ, cho phép cả các doanh nghiệp có lỗ lũy kế tham gia; có như vậy mới kịp tháo gỡ về mặt ciw chế để các Bộ, ngành, doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ thoái vốn, đáp ứng theo kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1232/QĐ-TTG ngày 17/8.

Kết thúc buổi làm việc, ông Nguyễn Hồng Long đã ghi nhận nhưng ý kiến góp, của Cục, Vụ, Viện thắc mắc của các doanh nghiệp đang thực hiện quá trình thoái vồn Nhà nước và yêu cầu các bên làm đúng theo Chỉ thị 04 của Thủ tướng Chính phủ; trong thời gian sớm nhất sẽ có văn bản hướng dẫn về Nghị định 91/2015/ND-CP để hướng dẫn doanh nghiệp dễ dàng thực hiện và mọi điều vướng mắc sẽ nhận được văn bản trả lời trong thời gian sớm nhất.

Linh Nguyễn

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: