14:23 | 11/01/2017

Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong đạt thương hiệu quốc gia năm 2016

(Xây dựng) - Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong vừa vinh dự được Hội đồng Thương hiệu quốc gia lựa chọn là 1 trong 88 doanh nghiệp đại diện cho 16 lĩnh vực, ngành hàng sản xuất và xuất khẩu của Việt Nam đạt Thương hiệu quốc gia năm 2016 (Vietnam Value 2016). Đây là lần đầu Công ty tham gia chương trình và đạt ngay danh hiệu.


Công ty CP nhựa Thiếu niên Tiền phong luôn đổi mới công nghệ cho ra sản phẩm chất lượng cao.

Thương hiệu quốc gia là chương trình duy nhất của Chính phủ nhằm xây dựng, quảng bá hình ảnh thương hiệu quốc gia thông qua việc xây dựng hình ảnh sản phẩm hàng hóa, dịch vụ trên cơ sở các giá trị cốt lõi: chất lượng; đổi mới, sáng tạo; năng lực tiên phong.

Đạt được Thương hiệu quốc gia năm 2016 thể hiện sự phấn đấu bền bỉ và bản lĩnh vững vàng của Công ty CP Nhựa Tiền Phong trong tiến trình xây dựng và phát triển doanh nghiệp, đồng thời đó cũng là lời cam kết về chất lượng sản phẩm, dịch vụ đối với khách hàng, cũng như trách nhiệm của công ty đối với các nhà đầu tư, người lao động, và xã hội, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và thành phố Hải Phòng. Công ty hiện là doanh nghiệp mạnh của Hải Phòng, sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao, là một trong những điểm sáng trong thực hiện nộp ngân sách.

Mỹ Hạnh

Các bài đã đăng: