16:16 | 16/01/2019

Đà Nẵng: Xây dựng nhà trú bão đa năng gần 1 tỷ đồng

(Xây dựng) - Đà Nẵng vừa ký phê duyệt tiếp nhận nguồn viện trợ dự án “Xây dựng nhà trú bão đa năng phường Nại Hiên Đông”. Theo đó, Đà Nẵng sẽ tiến hành xây dựng tại đường Nại Nghĩa 1, quận Sơn Trà, với tổng kinh phí gần 1 tỷ đồng.


Nhà trú bão đa năng 3 tầng với tổng diện tích 180m2 tại đường Nại Nghĩa 1, dự kiến hoàn thành vào tháng 3/2019.

Dự án do tổ chức Tầm nhìn thế giới Singapore tài trợ thông qua văn phòng dự án tổ chức World Vision International tại Việt Nam, tại Quyết định số 160/QĐ-UBND ngày 10/1/2019, với tổng kinh phí tài trợ 43.500 USD.

Dự án nhằm hỗ trợ cộng đồng dân cư khu vực Nại Nghĩa, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà trú bão khi cần thiết, góp phần đảm bảo phòng, chống rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu.

Theo đó, dự án sẽ xây dựng nhà trú bão đa năng 3 tầng với tổng diện tích 180m2 tại thửa đất số C28, khu dân cư An Hòa, đường Nại Nghĩa 1, khu vực Nại Nghĩa, dự kiến hoàn thành vào tháng 3/2019; trong đó sử dụng cả 3 tầng làm nơi trú bão cho bà con khu vực Nại Nghĩa và các khu vực lân cận, đồng thời sử dụng làm nơi sinh hoạt, vui chơi cho trẻ và nơi sinh hoạt, hội họp của cộng đồng dân cư khi cần thiết.

UBND thành phố giao UBND quận Sơn Trà có trách nhiệm trình Sở Tài chính thẩm định, đề xuất nguồn kinh phí đối ứng, báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành thủ tục tiếp nhận và triển khai dự án đúng mục đích; thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 93/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài và Thông tư số 225/2010/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý tài chính Nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách Nhà nước; thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản để triển khai dự án theo đúng quy định.

Nguyễn Tuấn

Các bài đã đăng: