15:32 | 23/09/2018

Đánh giá lại tài sản Nhà máy thủy điện Hòa Bình, Trị An và Ialy

(Xây dựng) - Vừa qua, Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 8114/VPCP-KTTH ngày 28/8/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc đánh giá lại tài sản Nhà máy thủy điện Hòa Bình, Trị An và Ialy.

Nhà máy thủy điện Hòa Bình (Nguồn: Internet)

Ngày 21/9/2018, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 2364/BXD-KBTC đề nghị Văn phòng Chính phủ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Theo Bộ Xây dựng, để đảm bảo kết quả đánh giá lại các tài sản về thời điểm hiện tại, đề nghị Bộ Công thương xem xét đánh giá lại tài sản các Nhà máy thủy điện Hòa Bình, Trị An và Ialy theo phương pháp tài sản và sử dụng suất vốn đầu tư được cơ quan có thẩm quyền công bố tại thời điểm đánh giá lại và các quy định của pháp luật có liên quan về đánh giá tài sản.

Về tổ chức thực hiện của Đề án: Bộ Xây dựng đề nghị cần nêu phương thức tổ chức thực hiện trách nhiệm, nhiệm vụ, thẩm quyền của các cơ quan liên quan.

Huyền Trang

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: