08:15 | 08/01/2019

Đấu giá quyền sử dụng đất các xã Cẩm Vịnh, Cẩm Thành, Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

(Xây dựng) - Công ty TNHH đấu giá Hồng Lĩnh đấu giá quyền sử dụng đất các xã Cẩm Vịnh, Cẩm Thành, Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Kính mời các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đến tham gia đấu giá.

1. Tài sản đấu giá:

- Xã Cẩm Vịnh: Tổng có 02 lô đất thuộc các vùng quy hoạch thôn Đông Hạ. Diện tích: 180 m2/lô. Giá khởi điểm: 216.000.000 đồng/lô. Bước giá: 8.000.000 đồng/lô.

- Xã Cẩm Thành: Tổng có 03 lô đất thuộc vùng quy hoạch thôn Tân Vĩnh Cần. Diện tích: 295,5 m2/lô đến 300 m2/lô. Giá khởi điểm: 1.650.000.000 đồng/lô đến 1.832.000.000 đồng/lô. Bước giá: 50.000.000 đồng/lô đến 60.000.000 đồng/lô.

- Xã Cẩm Quang: Tổng có 10 lô đất thuộc vùng quy hoạch thôn 4 và thôn 6. Diện tích: 199 m2/lô đến 200 m2/lô. Giá khởi điểm: 279.000.000 đồng/lô đến 350.000.000 đồng/lô. Bước giá: 10.000.000 đồng/lô đến 15.000.000 đồng/lô.

* Tiền đặt trước: Bằng 20% so với giá khởi điểm.

2.Thời gian bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá:

Từ ngày ra thông báo đến hết 16 giờ ngày 28/01/2019 tại UBND các xã Cẩm Vịnh, Cẩm Thành và Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

3. Thời gian nộp tiền đặt trước:

Từ ngày 24/01/2019 đến 15 giờ 30 phút ngày 28/01/2019 .

4. Buổi công bố giá được tổ chức:

- Xã Cẩm Thành: 08 giờ ngày 30/01/2019 tại trụ sở UBND xã Cẩm Thành.

- Xã Cẩm Vịnh: 10 giờ ngày 30/01/2019 tại trụ sở UBND xã Cẩm Vịnh.

- Xã Cẩm Quang: 14 giờ ngày 30/01/2019 tại trụ sở UBND xã Cẩm Quang.

5. Mọi chi tiết xin liên hệ:

- UBND các xã Cẩm Vịnh, Cẩm Thành và Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

- Công ty TNHH đấu giá Hồng Lĩnh.

Số 60, đường Nguyễn Huy Tự, thành phố Hà Tĩnh.

ĐT: 0913.518.528 hoặc 0914.115.777.

Website: Daugiahonglinh.com

Công ty TNHH đấu giá Hồng Lĩnh


Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: