• Vốn đầu tư và lối rẽ mới

    (Xây dựng) - Nhu cầu phát triển đất nước luôn luôn đòi hỏi nhiều nguồn lực, trong đó có nguồn lực tài chính. Nhưng có một câu hỏi luôn luôn đè nặng trên vai các nhà hoạch định chính sách, đó là vốn đầu tư lấy “từ đâu”?

|< < 12416 12417 12418 12419 12420 > >|