13:14 | 02/08/2014

Doanh nghiệp thành lập mới giảm 16,5%

Theo Tổng cục Thống kê, trong tháng 7/2014, cả nước có 5.083 doanh nghiệp (DN) được thành lập mới, với tổng vốn đăng ký là 31.518 tỷ đồng, giảm 16,5% về số doanh nghiệp và giảm 45% về vốn đăng ký so với tháng trước.

Tính chung 7 tháng, cả nước có 42.398 DN đăng ký thành lập mới, với tổng vốn đăng ký là 262,4 nghìn tỷ đồng, giảm 7% về số DN và tăng 17,8% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2013. Vốn đăng ký bình quân một DN thành lập mới trong 7 tháng là 6,19 tỷ đồng, tăng 26,7% so với cùng kỳ năm 2013.

Điều đáng nói là số DN gặp khó khăn buộc phải giải thể, đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn hoặc ngừng hoạt động chờ đóng mã số DN cả nước trong tháng 7 đã giảm so với tháng trước, còn 4.931 DN, giảm 22,6%. Trong đó có 859 DN giải thể, 950 DN đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn; 3.122 DN ngừng hoạt động chờ đóng mã số hoặc không đăng ký. Đặc biệt, số DN ngừng đã trở lại hoạt động trong tháng 7 là 1.106 DN, giảm 16,7% so với tháng trước.

Tính chung 7 tháng đầu năm, số DN gặp khó buộc phải giải thể, hoặc đăng ký tạm ngừng hoạt động là 37.612 DN, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: 5.610 DN giải thể; 6.774 DN đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn; 25.228 DN ngừng hoạt động chờ đóng mã số hoặc không đăng ký. Tổng cục Thống kê cho biết thêm, tổng số vốn của các DN thực sự khó khăn, chắc chắn phải ngừng hoạt động là 291,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 84,5% tổng vốn bổ sung thêm trong kỳ; số quay trở lại hoạt động trong 7 tháng đầu năm là 9.428 DN, giảm 6,4% so với cùng kỳ năm trước.

Theo T.L/Báo Công Thương

Các bài đã đăng: