22:43 | 20/03/2017

Đề nghị các bộ, địa phương kiểm tra việc thanh lý xe ôtô công

Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi các bộ, địa phương đề nghị kiểm tra việc thanh lý xe ôtô thời gian qua.


Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Theo văn bản vừa được Bộ Tài chính gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, các cơ quan khác ở Trung ương và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, lãnh đạo ngành tài chính đề nghị các đơn vị nếu phát hiện sai phạm phải xử lý nghiêm minh, đúng quy định pháp luật.

Lưu ý thêm, lãnh đạo Bộ Tài chính đề nghị các đơn vị chỉ đạo việc thanh lý tài sản Nhà nước trong đó có ôtô theo đúng quy định. Theo đó, tài sản phải đủ điều kiện thanh lý, tổ chức thanh lý đúng thời hạn, công khai, minh bạch. Ngoài ra, việc bán đấu giá tài sản thanh lý, quản lý, sử dụng số tiền thanh lý thu được cũng phải thực hiện đúng quy định.

Theo đại diện Bộ Tài chính, sau khi hoàn thành việc thanh lý tài sản, cơ quan, đơn vị, tổ chức phải hạch toán giảm tài sản theo quy định của pháp luật về kế toán, báo cáo kê khai biến động tài sản vào cơ sở dữ liệu quốc gia.

Cũng theo văn bản vừa được Bộ Tài chính gửi các bộ, địa phương, cơ quan này đề nghị các đơn vị kiểm tra, tình hình tiếp nhận, sử dụng ôtô do doanh nghiệp biếu tặng tính đến ngày 10/3. Các đơn vị được yêu cầu gửi báo cáo về Bộ Tài chính trước ngày 31/3 để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, cũng liên quan tới thanh lý xe ôtô, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu ngành tài chính rà soát các ôtô thanh lý để bảo đảm việc thanh lý xe thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, công khai minh bạch. Thủ tướng chỉ đạo, số tiền thanh lý xe ôtô thực hiện thu nộp ngân sách Nhà nước, không để xảy ra sai sót, thất thoát tài sản công.

Riêng với xe do doanh nghiệp tặng, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Tư pháp, Thanh tra Chính phủ kiểm tra, làm rõ việc các bộ, ngành và địa phương tiếp nhận, sử dụng xe ôtô do các doanh nghiệp tặng.

Trường hợp phát hiện có sai phạm, Thủ tướng đề nghị xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức có liên quan và xử lý nghiêm theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.


Theo XUÂN DŨNG (VIETNAM+)

Các bài đã đăng: