10:52 | 13/07/2018

Đề xuất một số dự án đầu tư tại 2 tỉnh Bình Định và Phú Yên

(Xây dựng) – Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 636/FiCO - ĐDV ngày 05/6/2018 của Người đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng Cty Vật liệu xây dựng số 1 - CTCP (Người đại diện) về việc xin ý kiến về nội dung biểu quyết của Thành viên Hội đồng quản trị. Về nội dung này, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 1654/BXD-QLDN ngày 05/7/2018 gửi Người đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng Cty Vật liệu xây dựng số 1 – CTCP (FiCO).


Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Theo đó, chấp thuận để Người đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng Cty FiCO biểu quyết thông qua chủ trương cho phép Cty TNHH MTV Địa ốc FiCO thực hiện việc:

Nghiên cứu, lập hồ sơ đề xuất Dự án đầu tư Sản xuất điện năng lượng mặt trời tại cụm công nghiệp Hoài Đức, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định; Nghiên cứu, lập hồ sơ đề xuất tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư Dự án đầu tư Khu dân cư Bình Ngọc, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, đề xuất Dự án, yêu cầu Người đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng Cty FiCO báo cáo để Bộ Xây dựng xem xét cho ý kiến về chủ trương đầu tư Dự án trước khi Người đại diện biểu quyết triển khai thực hiện các bước tiếp theo, theo đúng Quy chế hoạt động Người đại diện theo ủy quyền và quy định của pháp luật hiện hành.

Bộ Xây dựng thông báo để Người đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng Cty Vật liệu xây dựng số 1 - CTCP biết, thực hiện.

Diệu Anh

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: