16:51 | 16/04/2018

Đề xuất thuê tư vấn thẩm tra Dự án đường sắt đô thị TP Hồ Chí Minh tuyến Metro số 5 giai đoạn 1

(Xây dựng) - Ngày 27/3, Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định Nhà nước Dự án đầu tư xây dựng công trình đường sắt đô thị TP Hồ Chí Minh, tuyến Metro số 5 giai đoạn 1 (ngã tư Bảy Hiền - Cầu Sài Gòn) có Văn bản số 1874 trình Thủ tướng Chính phủ về việc thuê tư vấn thẩm tra báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án này.


Hệ thống đường sắt đô thị TP Hồ Chí Minh.

Theo đó, thực hiện Quyết định số 987/QĐ- TTg ngày 7/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước Dự án đầu tư xây dựng công trình đường sắt đô thị TP Hồ Chí Minh, tuyến Metro số 5 giai đoạn 1 (ngã tư Bảy Hiền - Cầu Sài Gòn), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Cơ quan thường trực Hội đồng) trình Thủ tướng cho phép thuê tư vấn nước ngoài hoặc liên danh tư vấn trong nước và tư vấn nước ngoài để thẩm tra báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án theo quy định tại Khoản 3, Điều 10, Nghị định số 131/2015/NĐ-CP ngày 25/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia.

Việc lựa chọn tư vấn theo quy định của Luật Đấu thầu và Nghị định số 131/2015/NĐ-CP. Chi phí thẩm định theo quy định tại Khoản 4, điều 12, Nghị định số 131/2015/NĐ-CP, dự kiến khoảng 20 - 30 tỷ đồng.

Theo Cơ quan thường trực Hội đồng, Dự án đầu tư xây dựng công trình đường sắt đô thị TP Hồ Chí Minh, tuyến Metro số 5 giai đoạn 1 (ngã tư Bảy Hiền - Cầu Sài Gòn) có chiều dài 8.9km (trong đó 7,46km đi ngầm), tổng mức 1.563 triệu Euro, tương đương 41.607 tỷ đồng, công nghệ phức tạp, do đó, việc thuê chuyên gia tư vấn độc lập thẩm tra Dự án là rất cần thiết để tránh sau khi phê duyệt phải điều chỉnh nhiều lần như các dự án đường sắt đô thị Metro vừa qua của Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Nhi Hà

Các bài đã đăng: