16:36 | 20/04/2019

Điều chỉnh tiến độ các dự án thành phần tại dự án ĐTXD Trường Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh

(Xây dựng) – Về việc điều chỉnh thời gian thực hiện các dự án thành phần của dự án đầu tư xây dựng Trường Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ.


Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Căn cứ báo cáo của Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh tại Văn bản số 450/ĐHQG-KHTC ngày 22/3/2019, ngày 22/11/2018 Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Văn bản số 8323/BKHĐT-KHGDTNMT gửi Thủ tướng Chính phủ về giải pháp thực hiện dự án đầu tư xây dựng Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh theo đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 6691/VPCP-CN ngày 16/7/2018, trong đó có nội dung kiến nghị về điều chỉnh thời gian thực hiện dự án.

Trước đó, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 171/BXD-HĐXD ngày 15/10/2018 góp ý về Báo cáo đề xuất giải pháp đẩy nhanh việc triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh theo kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Ánh Dương

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: