15:27 | 12/09/2017

Định mức dự toán bả vào các kết cấu công trình

(Xây dựng) – Về việc tính định mức dự toán xây dựng công trình, bả vào các kết cấu công trình, mới đây Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 2081/BXD-KTXD hướng dẫn Sở Xây dựng - tỉnh Bình Thuận.


Ảnh minh họa.

Ngày 26/12/2012, Bộ Xây dựng có ban hành Quyết định số 1172/QĐ-BXD về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung); trong đó mã hiệu AK.82000 công tác bả các kết cấu và các mã hiệu AK.82500 đến AK.82800 công tác bả bằng bột bả vào các kết cấu ở cột định mức vật liệu và nhân công không ghi số lớp bả.

Đến ngày 4/4/2017, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 235/QĐ-BXD về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình – Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung); trong đó mã hiệu AH.82910 –Ak.82950 công tác bột bả vào các kết cấu ở cột và định mức vật liệu và công nhân ghi rõ 1 lớp bả.

Trong Văn bản số 2688/SXD-KT&VLXD ngày 14/8/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận gửi Bộ Xây dựng có hỏi mã hiệu AK.82000 công tác bả các kết cấu và các mã hiệu định mức từ AK.82500 đến AK.82800 công tác bả bằng bột bả vào các kết cấu trong tập định mức dự toán ban hành theo Quyết định số 1172/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng ở cột định mức vật liệu và nhân công là định mức sử dụng bả cho bao nhiêu lớp.

Về vấn đề này của Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận, sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Đối với các mã hiệu: AK.82000 công tác bả các kết cấu; AK.82500 bả bằng bột bả JAYYNIC, ATANIC vào các kết cấu; AK.82600 bả bằng bột bả YKOLOR, SPEC, BOSS và EXPO vào các kết cấu; AK.82700 bả bằng bột bả JOTUN vào các kết cấu; AK.82800 bả bằng bột bả KOVA vào các kết cấu, trong tập Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng sửa đổi và bổ sung ban hành kèm theo Quyết định số 1172/QĐ-BXD ngày 26/1/2012 của Bộ Xây dựng, thì định mức vật liệu và nhân công trong các mã hiệu trên là hao phí vật tư, nhân công cần thiết tính cho 01m2 đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật và được sử dụng cho một lớp bả.

Tuyết Hạnh

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: