19:54 | 22/10/2018

Định mức dự toán thi công giếng cát cầu Mỹ Lợi (Km34+826), QL50

(Xây dựng) – Vừa qua, Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 1716/BQLDA7-KTKH ngày 13/9/2018 của Ban Quản lý Dự án 7 - Bộ Giao thông Vận tải về việc định mức dự toán thi công giếng cát cầu Mỹ Lợi (Km34+826), QL50 tỉnh Long An.


Ảnh minh họa (Nguồn: Internet).

Theo Bộ Xây dựng, phương pháp xác định định mức dự toán xây dựng công trình thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục số 5, Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (nay là Phụ lục số 5, Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng).

Theo nội dung Văn bản số 1716/BQLDA7-KTKH, tại thời điểm lập dự toán gói thầu (tháng 7/2010) cơ quan có thẩm quyền chưa công bố định mức dự toán cho công tác thi công giếng cát.

Vì vậy, khi xác định chi phí đầu tư xây dựng cho công tác thi công giếng cát, đơn vị tư vấn đã vận dụng các định mức dự toán tương tự phù hợp với chỉ dẫn kỹ thuật của hạng mục giếng cát đã được cơ quan có thẩm quyền công bố để xác định đơn giá, lập dự toán gói thầu. Ban Quản lý Dự án 7 đã trình Bộ Giao thông Vận tải thẩm định, phê duyệt dự toán làm cơ sở quản lý chi phí đầu tư xây dựng là chấp nhận được.

Gói thầu được tổ chức đấu thầu cạnh tranh và ký hợp đồng với nhà thầu thi công theo quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản hương dẫn. Do đó, việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng và không trái với hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu, trên nguyên tắc đảm bảo quyền và nghĩa vụ của các bên.

Huyền Trang

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: