10:11 | 20/09/2018

Định mức thi công giếng cát D400mm dự án cầu Mỹ Lợi

(Xây dựng) – Sau khi nhận được Văn bản số 60/CV-CML-QLDA ngày 4/8/2018 của Cty TNHH đầu tư cầu Mỹ Lợi về việc định mức thi công giếng cát D400mm Dự án đầu tư xây dựng cầu Mỹ Lợi, Bộ Xây dựng đã có Văn bản gửi Cty TNHH đầu tư cầu Mỹ Lợi.

Ảnh minh họa (Nguồn: Baogiaothong.vn)

Theo Bộ Xây dựng, việc quản lý Nhà nước về chi phí đầu tư xây dựng thực hiện theo quy định tại Điều 34, Điều 35, Điều 36 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Phương pháp xác định định mức dự toán xây dựng công trình thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục số 5, Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Đối với định mức dự toán xây dựng chuyên ngành, đặc thù của ngành Giao thông Vận tải, sau khi chủ đầu tư tổ chức xác định định mức dự toán xây dựng công trình theo hướng dẫn tại Phụ lục số 5, Thông tư số 06/2016/TT-BXD, chủ đầu tư báo cáo Bộ Giao thông Vận tải thỏa thuận với Bộ Xây dựng để Bộ Giao thông Vận tải công bố làm cơ sở quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng và không trái với Hồ sơ mời thầu hoặc Hồ sơ yêu cầu, trên nguyên tắc đảm bảo quyền và nghĩa vụ của các bên.

Huyền Trang

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: