18:15 | 13/05/2018

Đồng ý chủ trương sửa chữa, chỉnh trang Viện Khoa học Công nghệ xây dựng

(Xây dựng) – Mới đây, Bộ Xây dựng có Văn bản số 1003/BXD-KHTC đồng ý chủ trương sửa chữa, chỉnh trang Viện Khoa học Công nghệ xây dựng gửi Viện Khoa học Công nghệ xây dựng.

Viện Khoa học Công nghệ xây dựng. (Nguồn: Internet)

Sau khi nhận được Tờ trình số 2359/TTr-VKH ngày 20/11/2017 của Viện Khoa học Công nghệ xây dựng về việc xin chủ trương sửa chữa, chỉnh trang Viện Khoa học Công nghệ xây dựng. Với mục tiêu tạo cảnh quan môi trường văn minh, sạch đẹp nhân dịp kỷ niệm 55 năm thành lập Viện Khoa học Công nghệ xây dựng; khắc phục tình trạng xuống cấp một số công trình kiến trúc và cơ sở hạ tầng trong khuân viên Viện, đảm bảo an toàn cho thiết bị và nâng cao điều kiện làm việc cho cán bộ nhân viên của Viện, góp phần triển khai có hiệu quả các hoạt động khoa học công nghệ, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Đồng ý cho Viện Khoa học Công nghệ xây dựng sửa chữa, chỉnh trang Viện gồm các hạng mục công việc như đề nghị của Viện tại Tờ trình số 2359/TTr-VKH ngày 20/11/2017, dự toán dự kiến khoảng 2.518.000.000 đồng bằng nguồn vốn tự có của Viện, thời gian thực hiện năm 2018.

Bộ Xây dựng cũng đề nghị Viện Khoa học Công nghệ xây dựng triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định, đảm bảo việc cải tạo, sửa chữa Viện đạt chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm.

Linh Nguyễn

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: