18:11 | 15/05/2019

Dự án EECB tuyển dụng tư vấn cá nhân

(Xây dựng) - Dự án “Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các tòa nhà thương mại và chung cư cao tầng tại Việt Nam” (Dự án EECB) tuyển dụng tư vấn cá nhân xây dựng, cập nhật và chia sẻ tin bài.


Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Dự án EECB do Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) tài trợ thông qua Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) và đồng tài trợ của các cơ quan/tổ chức và các doanh nghiệp Việt Nam.

Dự án triển khai thực hiện từ 2016 đến 2020 với mục tiêu dài hạn là cắt giảm cường độ phát thải các khí gây hiệu ứng nhà kính (GHG) từ ngành Xây dựng tại Việt Nam. Mục tiêu trực tiếp của dự án nhằm cải thiện việc sử dụng năng lượng trong các tòa nhà thương mại và chung cư cao tầng tại Việt Nam.

Nhằm đạt được các kết quả đầu ra mong đợi của Dự án, Ban Quản lý Dự án EECB cần tuyển chuyên gia tư vấn với thông tin cụ thể như sau:

1. Tên gói thầu: Tư vấn xây dựng, cập nhật và chia sẻ tin bài về tiết kiệm năng lượng trong công trình của Dự án EECB (EECB-16)

Vị trí ứng tuyển: Tư vấn cá nhân xây dựng, cập nhật và chia sẻ tin bài

2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Tuyển chọn tư vấn cá nhân

3. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi một giai đoạn, một túi hồ sơ.

4. Thời gian đăng yêu cầu tư vấn: Ngày 16/05/2019 trên các website:

- http://www.baoxaydung.com.vn

- http://www.vn.undp.org/content/vietnam/vi/home/operations/jobs/

- http://muasamcong.mpi.gov.vn

(Số TBMQT: 20190538185-00)

5. Hướng dẫn lập hồ sơ bày tỏ quan tâm: Xem hướng dẫn lập CV trong Điều khoản tham chiếu tại (link đăng tuyển).

6. Thời hạn nhận hồ sơ bày tỏ quan tâm: Trước 14h30 ngày 31/5/2019

7. Địa chỉ gửi hồ sơ quan tâm:

Ban Quản lý Dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các tòa nhà thương mại và chung cư cao tầng tại Việt Nam

Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường - Bộ Xây dựng

Phòng số 2, tầng 1, tòa nhà CDC, 37 Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Email: contact.eecb@gmail.com

Tel/Fax:(+84.4) 3633.1750

Lưu ý: Hồ sơ của ứng viên gửi/tới sau thời hạn nêu trên hoặc không dựa trên các yêu cầu trong tài liệu này sẽ không được xem xét. Trong trường hợp có thắc mắc, ứng viên cần gửi bằng văn bản qua đường bưu điện hoặc email tới địa chỉ nêu trên.

PV

Các bài đã đăng: