11:13 | 27/05/2019

Góp ý chủ trương tham gia dự thầu Gói thầu số 1 thuộc Dự án Thủy điện Tanahu tại Nepal

(Xây dựng) – Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Tổng Cty Sông Đà - CTCP (Người đại diện) góp ý về chủ trương tham gia dự thầu Gói thầu số 1 thuộc Dự án Thủy điện Tanahu tại Nepal.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Theo đó, Bộ Xây dựng chấp thuận về nguyên tắc để Người đại diện phối hợp với HĐQT Tổng Cty Sông Đà - CTCP thông qua chủ trương liên danh cùng với đối tác của Nepal để tham gia dự thầu Gói thầu số 1 thuộc Dự án Thủy điện Tanahu tại Nepal.

Người đại diện theo thẩm quyền, phối hợp với HĐQT Tổng Cty làm việc với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về thủ tục tham gia đấu thầu quốc tế tại nước ngoài, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của luật pháp Việt Nam và các quy định của luật pháp nước sở tại;

Cần nghiên cứu kỹ các điều kiện về kinh tế, kỹ thuật và các điều kiện khác có liên quan theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, trên cơ sở nguồn lực thực tế của doanh nghiệp để xem xét, quyết định và chịu trách nhiệm trước pháp luật, đại diện chủ sở hữu về Thỏa thuận liên danh, Phương án dự thầu trong hồ sơ đấu thầu;

Phương án dự thầu phải đảm bảo hiệu quả kinh tế, tạo công ăn việc làm cho người lao động của doanh nghiệp và tạo cơ hội để Tổng Cty Sông Đà - CTCP tiếp cận thị trường xây dựng trong khu vực và quốc tế.

Bộ Xây dựng đề nghị Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Tổng Cty Sông Đà - CTCP thực hiện và báo cáo kết quả về Bộ.

Huyền Trang

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: