10:26 | 05/06/2019

Góp ý điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án Hiện đại hóa trung tâm điều hành vận tải đường sắt

(Xây dựng) – Bộ Xây dựng vừa có văn bản phúc đáp Bộ Giao thông vận tải góp ý điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án Hiện đại hóa trung tâm điều hành vận tải đường sắt.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Theo nội dung và hồ sơ gửi kèm Văn bản số 2976/BGTVT-KHĐT ngày 02/04/2019 của Bộ Giao thông vận tải, trên cơ sở đánh giá và đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 9320/BKHĐT-KTĐN ngày 10/11/2017, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến hết ngày 31/12/2019 tại Quyết định số 1875/QĐ-TTg ngày 24/11/2017.

Do điều chỉnh thời gian thực hiện dự án nên phải cập nhật lại tổng mức đầu tư dự án: Cập nhật các chi phí như chi phí dịch vụ bảo hiểm công trình, chi phí dịch vụ kiểm toán, bổ sung VAT, quy đổi đồng EURO sang đồng tiền Việt Nam như Bộ Giao thông vận tải nêu tại Văn bản số 2976/BGTVT-KHĐT ngày 02/04/2019 là đảm bảo nguyên tắc tính đúng, tính đủ trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Đối với việc cập nhật chí phí thuế của dự án, Bộ Xây dựng đề nghị Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các đơn vị rà soát các hợp đồng đã ký kết tránh trùng lặp chi phí và xin ý kiến của Bộ Tài chính để bố trí nguồn vốn thực hiện theo quy định pháp luật. Việc thanh toán, bổ sung VAT phải căn cứ vào hợp đồng đã ký kết giữa các bên đảm bảo không trùng lặp chi phí này.

Khánh An

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: