10:09 | 17/01/2019

Góp ý dự thảo Đề án đẩy mạnh thực hiện cơ chế giá thị trường

(Xây dựng) – Sau khi nhận được Văn bản số 15038/BTC-QLG ngày 04/12/2018 của Bộ Tài chính đề nghị góp ý dự thảo Đề án đẩy mạnh thực hiện cơ chế giá thị trường. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có văn bản trả lời gửi Bộ Tài chính.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Theo đó, Bộ Xây dựng thống nhất với các nội dung liên quan đến lĩnh vực nước sạch trong Đề án do Bộ Tài chính soạn thảo. Tuy nhiên, đề nghị đơn vị soạn thảo nghiên cứu, viết rõ hơn một số nội dung: Về mục tiêu cụ thể của Đề án phần giá nước sạch: Cần phân rõ mục tiêu cho phần cơ chế xác định giá nước sạch và mục tiêu cho cơ chế quản lý, hỗ trợ của nhà nước để đảm bảo các mục tiêu an sinh.

Về các giải pháp của Đề án cho giá nước sạch: Đề nghị đơn vị soạn thảo nghiên cứu, viết rõ hơn giải pháp đối với từng đối tượng cụ thể (cơ quan quản lý, đơn vị sản xuất kinh doanh nước sạch, người dân, đơn vị sử dụng nước sạch); trong đó, cần tập trung giải quyết các điểm tồn tại, hạn chế đã được nhận định trong phần đánh giá thực trạng.

Vấn đề thất thoát nước trong sản xuất, cung ứng một phần nguyên nhân xuất phát tứ các hạn chế trong khâu quản lý của đơn vị sản xuất, cung ứng nước sạch; tuy nhiên, trong Đề án chưa đưa ra được các giải pháp với đơn vị sản xuất, cung ứng nước sạch để khắc phục tính trạng này.

Các giải pháp của Đề án đưa ra cho giá nước sạch có thể đạt mục tiêu giảm thiểu sự can thiệp của nhà nước vào việc xác định giá nước sạch, tăng tính thị trường. Tuy nhiên, ở những khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo có suất vốn đầu tư lớn, giá thành nước cao; do đó Đề án cần nghiên cứu, đề xuất bổ sung các giải pháp, đề xuất cơ chế hỗ trợ giá, bù giá khu vực này nhằm khuyến khích các nhà đầu tư, để đảm bảo được quyền lợi của người dân nông thôn, đảm bảo được mục tiêu an sinh của Chính phủ.

Việc tính giá nước sạch phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố trong đó có điều kiện đầu tư (tình trạng công trình mới, cũ, đầu tư ở đâu…), điều kiện chất lượng dịch vụ, tình hình khấu hao tài sản...; nên khi tính đúng, tính đủ sẽ có nhiều giá nước trên địa bàn một tỉnh. Vì vậy, đề nghị nghiên cứu phương án giao doanh nghiệp cấp nước ban hành giá nước sạch và nhà nước kiểm soát giá nước qua định khung giá, thẩm định phương án giá nước sạch.

Ngày 14/12/2018, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 41/2018/TT-BYT, qua đó thống nhất 01 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt; do đó, đề nghị đơn vị soạn thảo rà soát, chỉnh sửa nội dung giải pháp tại mục 3.2.6 “Tiếp tục rà soát để hoàn thiện tiêu chuẩn nước sạch để áp dụng cho thống nhất”.

Khánh An

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: