10:00 | 19/01/2019

Góp ý kiến dự án Đầu tư xây dựng trường Đại học Việt - Nhật đề xuất sử dụng ODA vốn vay Nhật Bản

(Xây dựng) – Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và đầu tư cho ý kiến về Đề xuất dự án Đầu tư xây dựng trường Đại học Việt - Nhật đề xuất sử dụng ODA vốn vay Nhật Bản.


Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Trước đó, Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 8999/BKHĐT-KTĐN ngày 18/12/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị góp ý kiến Đề xuất dự án Đầu tư xây dựng trường Đại học Việt - Nhật đề xuất sử dụng ODA vốn vay Nhật Bản.

Theo Bộ Xây dựng, về sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, quy hoạch sử dụng đất. Trường Đại học Việt Nhật thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 1186/QĐ-TTg ngày 21/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Tại Quyết định số 1267/QĐ-BXD ngày 21/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về Phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Đại học Quốc gia tại Hòa Lạc, theo đó trường Đại học Việt Nhật được bố trí tại vị trí trường Đại học Công nghệ và Khu hợp tác ứng dụng với quy mô diện tích khoảng 51,45ha (không bao gồm diện tích hạ tầng kỹ thuật chung và khu nhà điều hành của Ban quản lý dự án).

Về hồ sơ Đề xuất dự án: Nội dung Đề xuất dự án cơ bản đủ nội dung theo quy định tại Khoản 48 Điều 1 Nghị định số 132/2018/NĐ-CP ngày 01/10/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.

Dự án đầu tư xây dựng mới trường Đại học Việt Nhật với quy mô dự kiến 6.000 sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh. Trường được xây dựng tại 02 địa điểm: Khu 1 bố trí tại khuôn viên Đại học Quốc gia Hà Nội với diện tích 51ha; khu 2 bố trí tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc với diện tích 23,4ha. Theo hồ sơ thì tổng diện tích sàn xây dựng 129.000m2 (diện tích sàn xây dựng 21,5m2/sinh viên) xây dựng khu hành chính, khu đào tạo, khu nghiên cứu - triển khai sẽ sử dụng nguồn vốn vay ODA và 21.000m2 xây dựng khu dịch vụ, văn hóa, thể thao sẽ sử dụng nguồn vốn đầu tư khác, không sử dụng vốn vay ODA của dự án.

Ý kiến khác của Bộ Xây dựng: Theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2014 thì dự án thuộc đối tượng phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường để làm cơ sở xem xét, quyết định chủ trương đầu tư xây dựng. Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư lưu ý Đại học Quốc gia Hà Nội liên hệ với cơ quan quản lý chuyên ngành về môi trường để được hướng dẫn thực hiện các thủ tục về bảo vệ môi trường theo quy định.

Đây là dự án đầu tư xây dựng do đó các thủ tục về chuẩn bị, thực hiện đầu tư của dự án phải tuân thủ theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Tuyết Hạnh

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: