10:12 | 22/06/2019

Góp ý về định mức công tác bọc ống chống ăn mòn và bê tông gia trọng, định mức sản xuất, chế tạo ống thép

(Xây dựng) – Phúc đáp văn bản của Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng vừa có văn bản góp ý về định mức công tác bọc ống chống ăn mòn (03LPE) và bê tông gia trọng (CWC); định mức sản xuất, chế tạo ống thép của Tổng Cty Khí Việt Nam – CTCP (PVGas).


Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Cụ thể, theo quy định tại khoản 2, 4 Điều 19 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng thì Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành tổ chức lập định mức dự toán xây dựng chuyên ngành trên cơ sở phương pháp lập định mức dự toán xây dựng do Bộ Xây dựng hướng dẫn và công bố sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng.

Đối với các công việc xây dựng chưa có trong hệ thống định mức dự toán xây dựng được công bố hoặc có nhưng không phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công, biện pháp thi công cụ thể của công trình thì chủ đầu tư tổ chức xác định các định mức dự toán xây dựng mới, định mức dự toán xây dựng điều chỉnh hoặc vận dụng định mức dự toán tương tự ở các công trình đã và đang thực hiện, làm cơ sở quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Do đó, việc PVGas thuê đơn vị tư vấn có đủ điều kiện năng lực theo quy định để kiểm tra, chuẩn xác lại định mức công tác bọc ống chống ăn mòn và bê tông gia trọng; định mức sản xuất, chế tạo ống thép và trình Bộ Công Thương lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng trước khi công bố áp dụng để lập và quản lý chi phí cho dự án đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 là phù hợp với quy định của pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Định mức dự toán công tác bọc ống chống ăn mòn (03LPE) và bê tông gia trọng (CWC); định mức công tác sản xuất, chế tạo ống thép đã được tư vấn lập, chủ đầu tư (PVGas) dự án đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 đã thuê đơn vị tư vấn kiểm tra, chuẩn xác lại định mức của hai công tác này trên cơ sở thu thập, phân tích tài liệu, số liệu thống kê về dây chuyền sản xuất kết hợp với khảo sát, kiểm chứng số liệu thực tế theo quy trình sản xuất thực nghiệm tại 02 nhà máy (PVCOATING, PVPIPE) để làm cơ sở phục vụ lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng cho dự án là phù hợp với quy định về phương pháp xác định định mức dự toán xây dựng công trình trong Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Thành phần công việc được xác định phù hợp với quy trình sản xuất và tiêu chuẩn sản xuất đối với dây chuyền công nghệ của cả hai công tác này tại nhà máy.

Thành phần hao phí và trị số hao phí định mức được tính toán, chuẩn xác lại về hao phí vật liệu (gồm vật liệu cấu thành, hao hụt ở khâu thi công tại các công đoạn trong dây chuyền sản xuất, vật liệu phụ khác); hao phí nhân công, kỹ sư và cấp bậc công nhân, kỹ sư; hao phí máy, thiết bị thi công trong dây chuyền sản xuất theo số liệu khảo sát, thống kê quá trình sản xuất tại nhà máy đã được các bên: Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, nhà máy sản xuất xác nhận (như nội dung hồ sơ định mức gửi kèm theo Văn bản số 469/KVN-ĐNB ngày 12/3/2019 và Văn bản số 622/KVN-ĐNB ngày 03/4/2019).

Căn cứ hồ sơ định mức công tác bọc ống chống ăn mòn (03LPE) và bê tông gia trọng (CWC); định mức sản xuất, chế tạo ống thép (kèm theo Văn bản số 3680/BCT-DKT ngày 27/5/2019) của Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng thống nhất về phương pháp, nguyên tắc và nội dung tính toán hao phí định mức cho công tác bọc ống chống ăn mòn (03LPE) và bê tông gia trọng (CWC); định mức sản xuất, chế tạo ống thép để Bộ Công Thương xem xét, quyết định làm căn cứ lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng cho dự án đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2.

Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức theo dõi, quản lý chặt chẽ hao phí định mức trên cơ sở các định mức đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và báo cáo kịp thời với cơ quan có thẩm quyền khi có vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Huyền Trang

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: