11:27 | 22/03/2019

Góp ý về mức lương cơ sở đầu vào áp dụng để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng tại Hà Giang

(Xây dựng) – Sau khi nhận được Văn bản số 4744/UBND-KTN ngày 25/12/2018 của UBND tỉnh Hà Giang và bản sao hồ sơ thuyết minh khảo sát đơn giá nhân công xây dựng gửi ngày 11/01 đề nghị cho ý kiến đối với mức lương cơ sở đầu vào áp dụng để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 506/BXD-KTXD ngày 18/3 gửi UBND tỉnh Hà Giang.


Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Cụ thể, phương pháp xác định đơn giá nhân công xây dựng nêu tại thuyết minh tính toán gửi kèm Văn bản số 4744/UBND-KTN ngày 25/12/2018 của UBND tỉnh Hà Giang phù hợp với hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 về hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng, trong đó việc khảo sát đơn giá nhân công đã dựa trên phương pháp phỏng vấn trực tiếp người lao động làm việc tại các công trình xây dựng trên các địa bàn được phân chia địa giới theo quản lý của tỉnh.

Hồ sơ khảo sát và thuyết minh tính toán gửi kèm Văn bản số 4744/UBND-KTN và hồ sơ khảo sát gửi ngày 11/01 cần được rà soát, hoàn thiện các nội dung như sau:

Đối tượng khảo sát nêu trong các phiếu khảo sát chỉ có các loại thợ như thợ nề, thợ phụ và thợ ép cọc bê tông nhưng số liệu khảo sát nêu trong bảng tổng hợp giá nhân công xây dựng thì đầy đủ các loại thợ chuyên ngành;

Số liệu về giá nhân công được tổng hợp trong bảng tổng hợp giá nhân công chưa khớp với biên bản khảo sát, ví dụ như: Giá nhân công thợ phụ trong biên bản khảo sát có các mức giá 300.000 đ/ngày công, 170.000 đ/ngày công, 240.000 đ/ngày công… nhưng trong bảng tổng hợp không có các mức giá này…;

Nhiều số liệu giá nhân công của thợ phụ cao hơn giá nhân công thợ chính;

Trong bảng tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng bao gồm cả giá nhân công xây dựng của kỹ sư (lương của kỹ sư phải được khảo sát và tính toán riêng để công bố), trường hợp kỹ sư là cấp quản lý ở hiện trường thì lương của kỹ sư đã tính trong chi phí chung; đồng thời trong hồ sơ gửi Bộ Xây dựng ngày 11/01 không có phiếu khảo sát của kỹ sư.

Việc phân chia khu vực khảo sát để công bố nêu trong bảng tổng hợp kết quả khảo sát giá nhân công xây dựng chưa phù hợp với kế hoạch khảo sát nêu tại Văn bản số 694/KH-SXD ngày 09/11/2018 của Sở Xây dựng tỉnh Hà Giang, theo đó tại Văn bản số 694/KH-SXD quy định huyện Vị Xuyên thuộc khu vực 1 và huyện Bắc Mê thuộc khu vực 2, tuy nhiên bảng tổng hợp kết quả khảo sát trong hồ sơ thuyết minh tính toán thì huyện Vị Xuyên thuộc khu vực 2 và huyện Bắc Mê thuộc khu vực 1.

Theo quy định của BHXH Việt Nam thì mức đóng bảo hiểm mà người sử dụng lao động nộp cho người lao động là 23,5% tiền lương tháng đóng BHXH của người lao động (trong đó, đối với khối doanh nghiệp thì tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác).

Trường hợp đối tượng khảo sát nêu trong thuyết minh tính toán gửi kèm Văn bản số 4744/UBND-KTN là lao động thời vụ theo hợp đồng ngắn hạn, hưởng lương khoán sản phẩm thì mức giá nhân công để công bố phải được giảm trừ 23,5% giá khoán, không phải là 20% như nêu tại thuyết minh khảo sát.

So với mức lương cơ sở đầu vào đã công bố tại Thông tư số 05/2016/TT-BXD và mức lương cơ sở đã công bố của các tỉnh lân cận như Lai Châu, Lào Cai, Sơn La thì mức lương đề nghị thỏa thuận của UBND tỉnh Hà Giang đang cao hơn từ 40 – 50%.

Căn cứ các ý kiến nêu trên, UBND tỉnh Hà Giang chỉ đạo Sở Xây dựng tổ chức rà roát, hoàn thiện lại hồ sơ khảo sát và kết quả tính toán đảm bảo phản ánh đúng mức giá nhân công tại địa phương trước khi trình UBND tỉnh công bố, đồng thời gửi Bộ Xây dựng để theo dõi, quản lý.

Huyền Trang

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: