18:16 | 24/03/2019

Góp ý về Văn kiện phi dự án do ADB tài trợ

(Xây dựng) – Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư góp ý về Văn kiện phi dự án “Nghiên cứu về bảo lãnh Chính phủ, tiêu chí sẵn sàng lọc dự án và bộ công cụ đánh giá cho dự án PPP tại Việt Nam” do ADB tài trợ.


Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 1104/BKHĐT-KTĐN ngày 25/02/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về góp ý Văn kiện phi dự án “Nghiên cứu về bảo lãnh Chính phủ, tiêu chí sẵn sàng lọc dự án và bộ công cụ đánh giá cho dự án PPP tại Việt Nam” do ADB tài trợ.

Theo Bộ Xây dựng, căn cứ Văn bản số 12378/VPCP-QHQT ngày 21/11/2017 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh đồng ý chủ trương Việt Nam tham gia Dự án Hỗ trợ kỹ thuật “Nguồn vốn chuẩn bị các dự án cho các nước châu Á – Thái Bình Dương” (AP3F).

Một trong các lĩnh vực hỗ trợ của AP3F là tăng cường năng lực và cải cách chính sách về PPP, được thực hiện theo cơ chế viện trợ không hoàn lại thông qua việc ADB thuê, tuyển và cung cấp tư vấn cho cơ quan tiếp nhận hỗ trợ.

Theo đó, khoản hỗ trợ Phi dự án theo nội dung tại Văn kiện đính kèm Văn bản số 1104/BKHĐT-KTĐN thuộc lĩnh vực được hỗ trợ và đã được ADB chấp thuận chủ trương. Vì vậy, các hoạt động đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại từ nguồn AP3F là phù hợp.

Ngoài ra, theo nội dung tại Văn kiện, khoản hỗ trợ phi dự án của Bộ Kế hoạch và Đầu tư có giá trị dự kiến khoảng 315.210 USD, do đó căn cứ Khoản 27, Điều 1, Nghị định số 132/2018/NĐ-CP ngày 01/10/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, việc chủ trì thẩm định, phê duyệt Văn kiện hỗ trợ Phi dự án thuộc thẩm quyền của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Nội dung Văn kiện hỗ trợ Phi dự án về cơ bản đã đủ các nội dung theo quy định tại Phụ lục X của Nghị định số 132/2018/NĐ-CP.

Ánh Dương

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: